انواع دست زدن و تشویق ها در پیشتازان و فرزانگان

انواع دست زدن و تشویق ها در پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان

.

.

۱- دست ولایت ( الله – محمد – علی)

۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » الله
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » محمد
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » علی علی علی

۲-دست ولایت در پیشتازان

– ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » سیدنا
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » قائدنا
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   »  خامنه ای  ، رهبر ما

۳- نوجوان کوش

۱۲۳ – ۱      ۱۲۳ – ۱      ۱۲۳ – ۱۲۳ -۱۲۳     ۱

۴-دست تشویق بین المللی

۱۲۳۴     ۱۲ – ۱۲        ۱۲۳۴     ۱۲ – ۱۲        ۱۲۳۴ – ۱۲۳۴      ۱

۵-دست اردویی (وحدت)

۱       ۱۲      ۱۲۳      ۱۲۳۴      ۱

۶-دست روستایی

۱-۱۲-۱     ۱۲-۱۲-۱۲- ۱       ۱۲-۱۲-۱۲- ۱

۷-دست بارانی←

۱ انگشتی   ۲ انگشتی     ۳ انگشتی      ۴ انگشتی     ۵ انگشتی  و  بلعکس …

ایجاد طنین باران با دست زدن های متوالی از یک انگشت تا ۵ انگشت شروع میشود و بلعکس ادامه پیدا می کند تا به یک انگشت برسد و کم کم در دست زدن یک انگشتی فاصله ایجاد شده و دست زدن پایان می پذیرد

🔴تشویق ب زبان هاوگویش های مختلف🔴

۱ 🔵– تشویق قرآنی : طیب طیب الله ، احسن بارک الله

۲ 🔵 –تشویق فارسی : خوبه خوبه خیلی خوبه

۳ 🔵– تشویق ترکی : یاخچی یاخچی چوخ یاخچی ، یاشا یاشا مین یاشا ، ساغل ساغل چخ ساغل

۴🔵 – تشویق اصفهانی : خبس خبس خیلی خبس

۵ 🔵– تشویق لری : خوه خوه خیلی خوه

۶ 🔵– تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه ، رنده رنده پر رنده

۷🔵 – تشویق خراسانی : خوبه خوبه خیلی خوبه

۸ 🔵– تشویق خوزستانی (بخش عرب زبان): حلوه حلوه واید حلوه ، زین زین کلّش زین

۹ 🔵– تشویق یزدی : خش خش خیلی خش

۱۰ 🔵– تشویق مازندرانی : خار خار خله خار

۱۱ 🔵– تشویق کرمانی : ماشی ماشی ماش ما شاالله ، چش نخوری انشاالله

۱۲ 🔵- تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا ، باری کولا

۱۳🔵 – تشویق گیلانی : پیر شی برار تی قربان

۱۴ 🔵– تشویق سیستانی و بلوچستانی : واشین واشین سخ واشین

۱۵ 🔵– تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی

۱۶ 🔵– تشویق زنجانی : یشا یشا چخ یشا

۱۷🔵 – تشویق تهرانی : باری باری بارک الله ، چشم نخوری انشاالله

۱۸🔵 – تشویق بوشهری : خون خون خیلی خون

۱۹ 🔵– تشویق شیرازی : کاکا کاکا ماشا کاکا

۲۰ 🔵- تشویق ترکمنی : قووی قووی بتر قووی

۲۱🔵– تشویق لبنانی : جید جید جداً جید

۲۲ 🔵– تشویق مصری : کمیل کمیل فوق کمیل ، جمیل جمیل فوق جمیل

۲۴ 🔵– تشویق انگلیسی : گود گود وری گود

۲۴ 🔵– تشویق هندی : آچاهه آچاهه بارا بارا آچاهه

۲۵🔵 – تشویق پاکستانی : چاهی چاهی بر چاهی

تشویق افغانی : طیار طیار جور جور طیار

۲۷🔵– – تشویق آفریقایی : چیکا لا کا ، چیکا لا کا ، چو چو چو – بوما لا کا ، بو ما لا کا ، بوبوبو

چند شعر کودکانه مخصوص دانش آموزان ابتدایی

چند شعر کودکانه مخصوص دانش آموزان ابتدایی

شعر

شنبه شروع هفته    خدا یادم نرفته
خالق این جهانه    خدای آسمانه
ذکر لبم همینه    یارب العالمینه
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

یکشنبه یادت باشه    خدابا بنده هاشه
بازم دلت رو شادکن    بخشندگی شو یادکن
بگوهمین رو والسلام    یاذالجلال والاکرام
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
بعداز روز یکشنبه    رسید روز دوشنبه
از ته دل میخونم    خدای مهربونم
توقلبای ما جاته    یا قاضی الحاجاته
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
سه شنبه هم یه روزه    نذار دلت بسوزه
بازم خداخدا کن    نعمتاشو نگاه کن
بگو فقط تو همین    یا ارحم الراحمین
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
توی تموم روزا    مثل چهارشنبه ها
خدارو میشه یادکرد    شادی هارو زیاد کرد
ذکر خدا معلومه    یاحی ویاقیومه
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
هست ذکرپنج شنبه ها    شکوه ولطف خدا
لااله الاالله    خدایی نیست جز خدا
ملک الحق المبین    لطفهای او را ببین
🌹🌹🌹🌹🌹
جمعه ها باصلوات    تو میرسی به حاجات
دعا دعا دعاکن    خدارو توصداکن
خدا ظهور آقا    نزدیکتر بفرما

آمین

.

.

.

.
به جای یه توپ دارم قلقلیه این شعر و به بچه ها یاد بدید

یه دل دارم حیدریه

عاشقه مولا علیه

من این دل ونداشتم
از تو بهشت برداشتم
خدا بهم عیدی داد.
عشق مولا علی داد.
علی وجود و هستیه
دشمن ظلمو پستیه.
علی ندای بینواس
علی تجلی خداس
علی قرآن ناطقه
جد امام صادقه
علی که شمشیر خداس
دست علی همراه ماس.
رو دلامون نوشته
مولا علیو عشقه

☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️

💜ﺷﻌﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺮاى ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ💚

کوچولو بچرخ می چرخم
دور علی می چرخم 💕

قبله ی من همینه
امام اولینه💕

کوچولو بشین می شینم
عشق علیه دینم 💕

دشمنی با دشمنات
حک شده رویه سینم 💕

کوچولو پاشو پامی شم
فدای مولا می شم💕

نوکر عاشقای
حضرت زهرا می شم💕

کوچولو بایست می ایستم
بدون که تنها نیستم 💕

دست علی یارمه
خودش نگه دارمه💖💕

براي كودكان خود از اين شعر براي تشويق به نماز استفاده كنيد.
اتل متل پروانه💕
نشسته روي شانه💕
صدا مياد چه نازه 💕
ميگه وقت نمازه💕
به اين صدا چي ميگن💕
میگن اذان اقامه💕
شيطونه ناراحته   💕
دنبال يه فرصته💕
ميگه آهاي مسلمون  💕
نماز رو بعدا بخون💕
🌺✏️🌺✏️🌺✏️🌺

✏️ ترجمه سوره حمد با شعر کودکانه:

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس براي خداست / خدايي که بي همتاست /
بخشنده و مهربان / خالق هر دو جهان /
ما او را مي پرستيم / از او ياري مي گيريم /
به ما عنايت نما / ما را هدايت فرما /
راهي که راه خوبهاست / نه بد راه گمراهان /
ما بنده ي او هستيم / وقتي تو غم اسيريم /
نشون بده راه راست / نه راه زشت شيطان

💝🌺💝🌺💝🌺💝
🌺✏️🌺✏️🌺✏️🌺

ترجمه سوره مسد بصورت شعر کودکان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تبت يدا ابي لهب / جهنميست ابي لهب /
دشمن پيغمبر ماست / بد جنس و پست و بي حياست /
لنگه ي او همسرشه / اون زني که بار مي کشه /
خار بيابون بار اوست / آزار خوبا کار اوست /
طنابي داره از مسد / سينه ي او پر از حسد.

🌺💝🌺💝🌺💝🌺
🌺✏️🌺✏️🌺✏️🌺

✏️ سوره فیل:

کي بود کي بود ابرهه – چيکار مي کرد تو مکه –
اون آدم خيلي بد – سوي مکه حمله کرد –
يک لشگر فيل داشت – يک سپاه عظيم داشت –
مي رفت به سوي مکه – تا که بکوبه کعبه –
چي شد چي شد يکباره – بارون سنگ مي باره –
يه عالمه ابابيل – اومد رو لشگر فيل –
تو پاهاشون سنگ داره – با دشمنا مي جنگه –
چي شد چي شد نتيجه – دشمنا نابود شدن –
خاکستر و دود شدن – سوره ي فيل نازل شد –
قصه ي ما کامل شد.

🌺💝🌺💝🌺💝🌺?
🌺✏️🌺✏️🌺✏️🌺

✏️ سوره کوثر:

بسم الله الرحمن الرحيم؛

يک روزي روزگاري / آدم هاي خيلي بد / رسول را اذيت کردن / گفتن که اي محمد / بي پسر و بي ياور / تويي تنها و ابتر / خدا جوابشون داد / اين آيه را نشان داد / هر کس که گفته ابتر / خودش شده بي ياور / ما به تو هديه داديم / زهرا رو بخشيده ايم / جايزه ي تو باشه / زهرا که بهترينه
🌺💝🌺💝🌺💝🌺
🌺✏️🌺✏️🌺✏️🌺

✏️سوره عصر:

بسم الله الرحمن الرحيم؛

به عصر قسم خورد خدا / تو اين سوره ، بچه ها /
مي کنه آدم زيان / اگه نباشه ايمان /
کارهاي خوب که باشه / خدا هم راضي مي شه /
توکل کن بر خدا / صبور باشيد تو کارها /
هميشه و هر کجا / باشيد يه ياد خدا

🌺💝🌺💝🌺💝🌺
🌺✏️🌺✏️🌺✏️🌺

✏️ سوره ناس:

بسم الله الرحمن الرحيم؛

بگو که اي خدايا / پناه من تو هستي / تويي که راه خود را / به روي من نبستي / پروردگار انسان / اي خداي مهربان / پناه مي آرم بzه تو / از حمله هاي شیطان

آزمون های پیشرفت تحصیلی پایه ی نهم

آزمون های پیشرفت تحصیلی پایه ی نهم 

پیشرفت تحصیلی پایه ی نهم

با سلام خدمت کلیه کاربران عزیز ،

آزمون تحصیلی پیشرفت تحصیلی از پایه نهم متوسطه هم اکنون آماده ی بارگیری توسط شما دوستان عزیز می باشد

حجم دوفایل برابر با دو مگابایت ، نهصد کیلوبایت

پسوند فایل مورد نظر : پی دی اف

آپلود شده توسطه : شهر تست

برای دانلودفایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید

نمونه آزمون پیشرفت تحصیلی استان اصفهان

نمونه سوال پیشرفت تحصیلی استان قم

تمامی فایلهای دانلود شهر تست به صورت کاملا رایگان و بدون نمایش هیچ تبلیغاتی در دسترس کلیه کاربران عزیز می باشد

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

 

دانلود ابزار های تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود ابزار های تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

یکی از ابزار های مهم برای تشویق دانش آموزان استفاده از تشویق های مادی و همچنین کارت های تشویق می باشد

شهر تست چندین کارت های تشویقی را برای نمونه آماده ی دانلود قرار داده است که شما به راحتی می توانید برای دانلود با کلیک بر روی هر لینک نسبت به بارگیری آن اقدام نمایید

 دانلود کارت صد آفرین

 دانلود کارت ده آفرین

 دانلود کارت پنج امتیازی

کارت اخلاق ده امتیازی

کارت اخلاق پنج امتیازی

کارت تشویقی خنده

کارت تشویقی دخترانه

کارت تشویقی

نمونه ای دیگر از کارت تشویقی

ارسالی از خانم دریسی

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

مناسبت های ماه دی ۱۳۹۵

مناسبت های ماه دی ۱۳۹۵

مناسبت های ماه دی 1395

 

۱ دی روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان

۵ دی سالروز زمین لرزه ی بم در سال ۱۳۸۲

۵ دی جشن کریسمس [ ۲۵ December ]

۵ دی سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ

۸ دی دی به آذر روز، دومین جشن دیگان

۱۲ دی جشن آغاز سال نو میلادی [ ۱ January ]

۱۵ دی دی به مهر روز، سومین جشن دیگان

۱۸ دی ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الثاني ]

۲۰ دی وفات حضرت معصومه سلام الله علیها [ ١٠ ربيع الثاني ]

۲۰ دی سالروز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار

۲۳ دی دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان

۲۷ دی اجرای توافق نامه‌ی برجام و پایان تحریم‌ها علیه ایران

مناسبت های ماه آذر

مناسبت های ماه آذر

مناسبت های ماه آذر

 

۱ آذر آذر جشن

۵ آذر روز بسیج مستضعفان

۵ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ ۲۵ November ]

۷ آذر روز نیروی دریایی

۸ آذر رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]

۹ آذر آذر روز، جشن آذرگان

۱۰ آذر روز مجلس

۱۰ آذر شهادت امام رضا علیه السلام [ ٣٠ صفر ]

۱۱ آذر هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربيع الاول ]

۱۲ آذر تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۳ آذر روز بیمه

۱۳ آذر روز جهانی معلولان [ ۳ December ]

۱۵ آذر روز حسابدار

۱۶ آذر روز دانشجو

۱۸ آذر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]

۲۲ آذر میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ]

۲۵ آذر روز پژوهش

۲۶ آذر روز حمل و نقل

۲۷ آذر میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام [ ١٧ ربيع الاول ]

۳۰ آذر جشن شب یلدا

 

دانلود کتاب زبان آموزی پیش دبستانی

دانلود کتاب زبان آموزی پیش دبستانی

 زبان آموزی پیش دبستانی

یکی از کتاب های مناسب برای بچه های پیش دبستانی کتاب زبان آموزی پیش دبستانی کلاغ سپید می باشد که ما تنها تعدادی از صفحات آن را برای دانلود به نمایش میزاریم و شما برای حمایت از صاحب اثر می توانید نسبت به خرید آن اقدام فرمایید

برای انجام دادن بعضی از تمرین‌ها راهنمایی‌هایی خطاب به یزرگترها ارائه شده است.

در این کتاب تمرین‌ها و فعالیت‌هایی با هدف دست ورزی و تقویت عضلات دست، شناخت و تشخیص صداها، خوب دیدن، خوب شنیدن و تقئیت حافظه‌ی دیداری و شنیداری، تقویت توانایی درک مطلب و سخنوری، پرورش خلاقیت و افزایش دقت و تمرکز آورده شده است.

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود کتاب زبان آموزی پیش دبستانی

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

رياضي و هوش پيش ‌دبستاني كلاغ سپيد

رياضي و هوش پيش ‌دبستاني كلاغ سپيد

ریاضی و هوش پیش دبستانی

با توجه به درخواست زیاد کاربران عزیز مبنی بر اضافه کردن مقطع پیش دبستانی به منوی اصلی سایت شهر تست ما با درخواست کاربران عزیز جواب مثبتی دادیم و برای اینکار چند فایل کتاب را برای شما معرفی میکنیم و با گدشت زمان شاهد پر بار کردن این مقطع قطعا خوهیم داشت

فایلی که در پایین مشاهده می فرمایید قسمتی از کتاب ریاضی و هوش پیش دبستانی کلاغ سپید می باشد که شما دوستان می توانید نسبت به دانلود آن اقدام فرمایید

* منطبق با اهداف و شيوه‌هاي نظام آموزشي جديد در مقطع دبستان

* ارائه‌ي تمرين‌هاي متنوّع و جذاب

* ارائه‌ي فعاليّت‌ها و كاردستي‌هاي آموزشي

برای دانلود فایل روی لینک زیر کلیک نمایید

کتاب ریاضی و هوش پیش دبستانی

 

دفتر مشق نگاره ها اول ابتدایی

دفتر مشق نگاره ها اول ابتدایی

دفتر مشق نگاره ها

 

کار با این کتاب تقویت عضلات ریز دست و هماهنگی چشم و دست را در پی دارد.

این کتاب شامل سه قسمت است :

بخش نخست : جهت شروع و ختم به صورت نقطه چین است که نوآموز با هدایت معلم یا والدین این نقطه چین را آغاز و تا پایان بدون برداشتن قلم پررنگ می کند.

بخش دوم : قسمت کامل کن و رنگ بزن، شامل یک طرح ناتمام که نوآموز آن را کامل و سپس رنگ آمیزی می کند.هدف از رنگ کردن شکل آن است که روش درست قلم به دست گرفتن به طور کامل تحت تسلط وی در آید.

بخش سوم : نوآموز باید نمادهای نوشتاری را کامل کند.

فایلی که در پایین مشاهده می کنید مناسب کلاس اول ابتدایی می باشد که شما به راحتی و بدون هیچ معطلی می توانید نسبت به فایل اقدام شده کلیک بفرمایید

برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

دفتر مشق نگاره ها

 

دانلود کتاب دیکته شب اول ابتدایی

دانلود کتاب دیکته شب اول ابتدایی

دیکته شب اول ابتدایی

فایلی که در پایین مشاهده می فرمایید برای دانش آموزان پایه اول از کتاب کلاغ سپید طراحی شده است که در این فایل که به صورت پی دی اف  و حجم فایل آن بسیار پایین  و تعداد صفحات فایل بیست صفحه می باشد .

دانش آموزان ، اولیا و همچنین همکاران عزیز می توانند با کلیک بر روی لینک زیر به راحتی نسبت به دانلود فایل اقدام شده کلیک نمایند.

فایل کتاب دیکته شب اول ابتدایی از طریق سرور های قدرتمند شهر تست آپلود شده است و شمابه صورت کاملا رایگان می توانید نسبت به دانلود فایل اقدام فرمایید.

دانلود کتاب دیکته شب اول دبستان