آخرین ارسالات

تقدیر نامه انتخابات شورای دانش آموزی

  تقدیر نامه انتخابات شورای دانش آموزی تقدیر نامه انتخابات شورای دانش آموزی      باسمه تعالی                                                                              تاریخ :                به : همکار محترم جناب آقای ----------------- عضو ستاد بر گزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه با سلام و تحیات تکریم شخصیت دانش آموزان ، تقویت خود باوری ، ...

تعداد نمایش:2 بازدید

فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی

فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی باسمه تعالی فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی مدارس – مهر و آبان1396 نام ناحیه /شهرستان / منطقه :                      نام آموزشگاه :                           ...

تعداد نمایش:2 بازدید

برنامه سالانه شورای قرآن ، عترت و نماز آموزشگاه

برنامه سالانه شورای قرآن ،عترت و نماز آموزشگاه برنامه سالانه شورای قرآن ، عترت و نماز آموزشگاه برنامه سالانه شورای قرآن ،عترت و نماز آموزشگاه فعالیت های مربوط به شورای قرآن ، عترت و نماز که باید در طول سالتحصیلی صورت بگیرد. ردیف نوع فعالیت و ...

تعداد نمایش:2 بازدید

صفر تا صد المپیاد ورزشی

صفر تا صد المپیاد ورزشی صفر تا صد المپیاد ورزشی هر آنچه نیاز در زمان المپیاد ورزشی دارید را هم اکنون از طریق شهر تست دانلود نمایید. شیوه نامه المپیاد متن مجری المپیاد برنامه پیشنهادی تراکت المپیاد چارت المپیاد حكم قهرماني سوگندنامه داوران سوگندنامه ورزشکاران المپیاد تقديرنامه گواهي شركت کارت شناسایی المپیاد ابلاغ داخلی المپیاد صورت ...

تعداد نمایش:66 بازدید

11 New Microsoft Word Document

تعداد نمایش:17 بازدید