آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

اعضای مصنوعی

آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 

اعضای مصنوعی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۰۳۲ اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲ ۱۰۸۹۸ اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳ ۱۰۹۸۰ اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۲۰۰۹ اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – تهران (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵ ۱۲۰۱۰ اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – تهران (روزانه) ویژه شاغلین جمعیت هلال احمر ایران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰

 });