آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

اعضای مصنوعی

آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 

اعضای مصنوعی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۰۳۲اعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۱۰۸۹۸اعضای مصنوعیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۱۰۹۸۰اعضای مصنوعیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱۲۰۰۹اعضای مصنوعیموسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – تهران (روزانه)شرایط در انتهای دفترچهمرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵۱۲۰۱۰اعضای مصنوعیموسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – تهران (روزانه)ویژه شاغلین جمعیت هلال احمر ایرانمرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰

کانال پرورشی