آخرین رتبه های مجاز تکنولوژی پزشکی هسته ای، از رشته های علوم تجربی

تکنولوژی پزشکی هسته ای

آخرین رتبه های مجاز تکنولوژی پزشکی هسته ای ، از رشته های علوم تجربی

تکنولوژی پزشکی هسته ای

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۶۸۱تکنولوژی پزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۲بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۱۲۰۱۳تکنولوژی پزشکی هسته ایدانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه)مرد و زن۲بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰

دیدگاه کاربران

    میلاد پاسخ دادن

    ببخشید درآمد پزشکی هسته ای چقدر هستش ؟
    هم لیسانشو بگید هم فوق لیسانسش رو لطفا
    مرسی ممنون

    پنج شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۶
ارسال دیدگاه
کانال پرورشی