آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانش شناسی

آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانش شناسی

دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۲۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲ ۱۷۸۷۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۷۶۸۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۴ ۱۷۹۵۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۷۸۸۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۷۹۶۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۷۷۹۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۸ ۱۷۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۷۶۷۴ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۰ ۱۷۸۲۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۱ ۱۸۱۰۶ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۰۴ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۳ ۱۷۸۱۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۴۸ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۷۷۷۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۷۶۶۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۷ ۱۷۷۳۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۷۷۱۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۷۸۴۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۷۷۴۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۱ ۱۷۷۷۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۲ ۱۷۶۶۶ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۲۳ ۱۷۶۸۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۴ ۱۷۹۶۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵ ۱۷۷۳۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۶ ۱۷۷۴۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۷ ۱۷۸۳۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

دیدگاه کاربران

    نرجس پاسخ دادن

    سلام خواهشمندم پاسخ دهید
    رتبه های بالا برای چه سهمیه ای است ؟ من ۳۰۰۰منطقه ۳ام کتابداری تهران یا علامه قبول میشم ؟توروخداجواب بدید
    ممنون

    جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
ارسال دیدگاه
 });