آخرین رتبه های مجاز روابط عمومی ، از رشته های علوم انسانی

روابط عمومی

آخرین رتبه های مجاز روابط عمومی ، از رشته های علوم انسانی

روابط عمومی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

شما عزیزان کنکوری و مشاوران عزیز به راحتی می توانیدبا چند کلیک به آخرین رتبه های مجاز کلیه رشته ها دست پیدا کنید

شهر تست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۷۶ مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۲ ۱۰۳۶۶ روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۳ ۱۰۳۸۰ روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۰۳۹۰ مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۵ ۱۰۴۵۶ روابط عمومی دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲

 });