آخرین رتبه های مجاز روزنامه نگاری ، از رشته های علوم انسانی

روزنامه نگاری

آخرین رتبه های مجاز روزنامه نگاری ، از رشته های علوم انسانی

روزنامه نگاری

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۶۷ روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۲ ۱۰۳۸۱ روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰

 });