آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی

فلسفه

آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی

فلسفه

فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۴۹ فلسفه دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۳۱۸ فلسفه دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۳ ۱۰۳۷۳ فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۴ ۱۰۰۴۵ فلسفه دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۵ ۱۰۳۸۷ فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۶ ۱۰۱۵۷ فلسفه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷ ۱۰۶۰۸ فلسفه دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۰۱۱۰ فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۰۶۰۹ فلسفه دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۰ ۱۰۱۲۰ فلسفه دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۰۱۲۸ فلسفه دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

شاید عزیزان می توانید به راحتی دسترسی به کلیه آخرین رتبه هلی مجاز کنکور سراسری برای دومین بار در ایران و برای اولین بار در کلیه ساعات شبانه روزی شوید

شهر تست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است .

 });