آخرین رتبه های مجاز مهندسی انرژی ، از رشته های ریاضی

مهندسی انرژی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی انرژی ، از رشته های ریاضی

مهندسی انرژی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

منبع : شهر تست

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۷۳۲ مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲ ۱۰۹۳۴ مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳ ۱۱۵۸۷ مهندسی انرژی مرکز آموزش عالی لامرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴ ۱۱۲۹۷ مهندسی انرژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۵ ۱۱۳۰۴ مهندسی انرژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین – قوچان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۶ ۱۳۵۹۰ مهندسی انرژی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰

 });