آخرین رتبه های مجاز مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک و لیزر

آخرین رتبه های مجاز مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک و لیزر

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۹۵۱مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه)شرایط در انتهای دفترچهمرد۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۱۰۹۵۴مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه))شرایط در انتهای دفترچهمرد۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۱۰۶۱۰مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۱۰۷۰۶مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۱۰۱۴۶مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه بناب (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۶۱۳۵۴۹مهندسی اپتیک و لیزردانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)

کاربران محترم شهر تست توجه داشته باشید که شما می توانید از اخرین رتبه های مجاز در هر رشته و هر دانشگاه از هم اکنون با یک جست و جو در سایت در رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و هم چنین علوم انسانی با خبر شوید.

کانال پرورشی