آخرین رتبه های مجاز مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک و لیزر

آخرین رتبه های مجاز مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک و لیزر

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۵۱ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲ ۱۰۹۵۴ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه)) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳ ۱۰۶۱۰ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴ ۱۰۷۰۶ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵ ۱۰۱۴۶ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه بناب (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۶ ۱۳۵۴۹ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)

کاربران محترم شهر تست توجه داشته باشید که شما می توانید از اخرین رتبه های مجاز در هر رشته و هر دانشگاه از هم اکنون با یک جست و جو در سایت در رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و هم چنین علوم انسانی با خبر شوید.

 });