آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، از رشته های ریاضی

مهندسی شیمی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، از رشته های ریاضی

با سلام خدمت کلیه عزیزان علاقمند به رشته مهندسی شیمی ، به اطلاع شما عزیزان برسانم بر اساس جدولی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و منطقه دو می باشد لذا عزیزان دقت لازم و کافی را نسبت به این موارد داشته باشند.

مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ، مهندسی شیمی ،

مهندسی شیمی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۹۱۲مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه)مرد و زن۲بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲۱۰۳۲۰مهندسی شیمیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۲بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۳۱۰۷۳۷مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه)مرد و زن۲بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۴۱۰۹۷۰مهندسی شیمیدانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵۱۰۷۲۰مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶۱۰۶۹۷مهندسی شیمیدانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) (روزانه)مرد و زن۲بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۷۱۰۶۹۴مهندسی شیمیدانشگاه صنعت نفت ( محل تحصیل آبادان ) (روزانه)مرد و زن۲بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۸۱۰۷۴۸مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) – بندر ماهشهر (روزانه)واحد دانشگاهی ماهشهر – توضیحات در دفترچه سنجشمرد۲بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹۱۰۰۸۶مهندسی شیمیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۲بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۰۱۰۶۸۳مهندسی شیمیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۲بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۱۱۱۰۲۱مهندسی شیمیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۲بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۲۱۱۰۳۵مهندسی شیمیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳۱۰۲۱۷مهندسی شیمیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۲بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴۱۱۰۸۴مهندسی شیمیدانشگاه کاشان (روزانه)مرد و زن۲بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۵۱۰۳۳۸مهندسی شیمیدانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) (روزانه)مرد و زن۲بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۶۱۱۴۲۳مهندسی شیمیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۲بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۷۱۰۲۳۳مهندسی شیمیدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۸۱۱۰۷۲مهندسی شیمیدانشگاه قم (روزانه)(رشته جدید)مرد۲(رشته جدید)
۱۹۱۰۳۳۰مهندسی شیمیدانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) (روزانه)مرد و زن۲بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۰۱۰۸۳۳مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه)مرد و زن۲بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۱۱۱۰۹۸مهندسی شیمیدانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۲۱۰۷۶۳مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی بابل (روزانه)مرد و زن۲بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۳۱۱۱۷۲مهندسی شیمیدانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۲بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴۱۰۰۲۳مهندسی شیمیدانشگاه اراک (روزانه)مرد و زن۲بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۵۱۰۵۲۶مهندسی شیمیدانشگاه سمنان (روزانه)مرد و زن۲بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۶۱۱۲۲۶مهندسی شیمیدانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه)مرد و زن۲بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۷۱۰۶۱۲مهندسی شیمیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۲بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۸۱۰۴۴۴مهندسی شیمیدانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۲بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۹۱۰۴۸۹مهندسی شیمیدانشگاه زنجان (روزانه)مرد و زن۲بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۰۱۰۹۵۹مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی همدان (روزانه)مرد و زن۲بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۱۱۰۸۴۲مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۲۱۰۳۹۴مهندسی شیمیدانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۳۱۰۰۴۵مهندسی شیمیدانشگاه اردکان (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۴۱۱۲۳۷مهندسی شیمیدانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۵۱۰۶۷۲مهندسی شیمیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۶۱۰۰۳۵مهندسی شیمیدانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۷۱۰۷۷۳مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۸۱۰۶۲۹مهندسی شیمیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۹۱۱۳۹۸مهندسی شیمیدانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۰۱۰۰۵۳مهندسی شیمیدانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۱۱۰۳۰۱مهندسی شیمیدانشگاه تفرش (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۲۱۰۸۰۲مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۳۱۰۰۶۴مهندسی شیمیدانشگاه ارومیه (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۴۱۱۱۱۲مهندسی شیمیدانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۵۱۰۲۶۳مهندسی شیمیدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶۱۱۲۴۸مهندسی شیمیدانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه)مرد و زن۲بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۷۱۰۳۰۷مهندسی شیمیدانشگاه تفرش (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۸۱۰۵۳۸مهندسی شیمیدانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹۱۱۴۰۵مهندسی شیمیدانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰۱۰۵۰۱مهندسی شیمیدانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۲بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

 

کلمات کلیدی: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
کانال پرورشی