آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی

مهندسی هوافضا

آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی

مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا

شهر تست به عنوان مرجع تخصصی کنکور برای کنکوری های عزیز شرایط کاملا مناسب و عادلانه ای را فراهم آورده است برای حذف نقش پول در کنکور

با همراهی ما به آنچه لایق آن هستید بیاندیشید

شهر تست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۹ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۰۷۴۶ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳ ۱۰۸۲۹ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۰۶۴۵ مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۵ ۱۰۹۵۳ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۶ ۱۱۰۲۹ مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۱۰۴۲ مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۰۹۵۶ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه)) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۹ ۱۰۷۱۴ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۰ ۱۱۵۶۰ مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۱۵۷۱ مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۲ ۱۰۷۶۰ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

 });