آخرین رتبه های مجاز مهندسی پزشکی ، از رشته های ریاضی

مهندسی پزشکی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پزشکی ، از رشته های ریاضی

مهندسی پزشکی
باعرض سلام خدمت کلیه دانش آموزان عزیز و محترم
به استحضار عزیزان برسانیم که مهندسی پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی می باشد که مهم ترین دانشگاه ها
#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۷۳۴مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۱۰۰۸۴مهندسی پزشکیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۱۰۵۷۷مهندسی پزشکیدانشگاه شاهد – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۱۰۸۳۱مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵۱۰۹۵۸مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۶۱۰۸۷۸مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۷۱۰۸۴۰مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۸۱۰۸۹۰مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۹۱۴۳۷۱مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران)(رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۰۱۳۵۳۵مهندسی پزشکیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیمرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱۱۰۷۵۱مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۲۱۳۵۸۵مهندسی پزشکیدانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهانمرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۳۱۳۵۹۲مهندسی پزشکیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهدمرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴۱۳۵۲۲مهندسی پزشکیدانشگاه غیر انتفاعی البرز – قزوینمرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۵۱۳۸۱۶مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۶۱۳۷۸۲مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی اکباتان – قزوینمرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۷۱۳۵۲۹مهندسی پزشکیدانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) – مشهدمرد۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۸۱۳۷۳۱مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسارمرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۹۱۳۶۲۸مهندسی پزشکیدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابلمرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۰۱۳۷۲۰مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی احرار – رشتمرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۱۱۴۲۷۹مهندسی پزشکیموسسه غیر انتفاعی سردار جنگل – رشت(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۲۱۴۲۶۹مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی سراج – تبریزمرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۳۱۴۰۸۵مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهدمرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۴۱۴۰۹۳مهندسی پزشکیموسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۵۱۳۹۲۴مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی پویش – قممرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۶۱۴۰۲۵مهندسی پزشکیموسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهانمرد و زن۱بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۷۱۳۵۶۲مهندسی پزشکیدانشگاه غیرانتفاعی شمال – آملمرد و زن۱بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۸۱۴۳۳۶مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قممرد و زن۱بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۹۱۴۲۴۴مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۰۱۴۱۹۷مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی رشدیه – تبریزمرد و زن۱بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۱۱۴۴۵۹مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۲۱۴۱۵۹مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهانمرد و زن۱بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۳۱۴۵۲۵مهندسی پزشکیموسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهانمرد و زن۱بین ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰

کانال پرورشی