اسامی بازی های فکری

نویسنده:admin تاریخ:23 اکتبر 2017 دسته بندی:پرورشی بازدید:307 بازدید

اسامی بازی های فکری

اسامی بازی های فکری

اسامی بازی های فکری موجود در کتابخانه مهارت

ردیف عنوان تعداد گروه سنی تعداد بازیکنان تقویت مهارت/ توضیحات
۱ اعصاب سنج ۲ همه گروه های سنی ۱ تقویت قوای فکری و عملی
۲ اتللو ۸*۸ ۲ بیشتر از ۶ سال ۲ نفر استراتژیک
۳ اتللو ۶*۶ ۱ بیشتر از ۶ سال ۲ نفر استراتژیک
۴ استک کاپ ۱ بیشتر از ۷ سال ۲ نفر سنجش مهارت حل معما
۵ پنتاگو بزرگ ۳ بیشتر از ۶ سال ۲ و ۴ نفر استراتژیک/ منطق
۶ پنتاگو کوچک ۳ بیشتر از ۶ سال ۲ و ۴ نفر تقویت تجسم و تفکر انتزاعی، افزایش دقت و تمرکز، تجزیه و تحلیل
۷ بازی آموزشی کسر ۲ بین ۳ تا ۶ سال ۱ نفر و بیشتر آموزش مفهوم کسر
۸ مکعب روبیک ۵ بیشتر از ۳ سال ۱ نفر تقویت هوش و حافظه، هماهنگی چشم با دست
۹ الفبای آهنربایی فارسی ۲ پایه اول ۱ نفر آموزش الفبا
۱۰ گره جادویی ۴ همه گروه های سنی ۱ نفر تست هوش و تجسم سه بعدی، سنجش مهارت حل معما
۱۱ آبلون ۱ بالای ۷ سال ۲ نفر تقویت تجسم و تفکر انتزاعی، افزایش دقت و تمرکز، تجزیه و تحلیل
۱۲ مترو ۱ ۸-۹۹ سال ۲ نفر منطقی/ ۶۴ چالش
۱۳ تیزبین ایران ۱ بیشتر از ۶ سال ۲ تا ۸ افزایش هوش و تمرکز
۱۴ تیزبین الفبای انگلیسی ۱ بیشتر از ۳ سال ۲ تا ۶ افزایش هوش و تمرکز
۱۵ تیزبین حیوانات ۱ بیشتر از ۳ سال ۲ تا ۶ افزایش هوش و تمرکز
۱۶ تیزبین عمومی ۱ بیشتر از ۶ سال ۲ تا ۸ افزایش هوش و تمرکز
۱۷ هدبند سفری ۱ بیشتر از ۶ سال ۲ تا ۶ افزایش هوش و تمرکز
۱۸ بزنگاه ۱ بیشتر از ۶ سال ۲ تا ۶ افزایش هوش و تمرکز
۱۹ توانگو کوچک ۳ بیشتر از ۷ سال ا تا چند نفر افزایش توانایی درک و هوش، هنر و ریاضی
۲۰ تانگرام فومی ۳ بیشتر از ۳ سال ا نفر و بیشتر پرورش خلاقیت، قدرت حل مسئله، آموزش اصول هندسی و طراحی

اسامی بازی های فکری

۲۱ دوز بازی۲*۲۴ ۲ بیشتر از ۴ سال ۲ نفر تقویت قدرت تجسم و حل مسئله
۲۲ دوز بازی ۲۱*۲ ۱ بیشتر از ۴ سال ۲ نفر تقویت قدرت تجسم و حل مسئله
۲۳ سودوکو ۱ بیشتر از ۷ سال ۱ نفر تقویت تمرکز و قدرت حل مسئله
۲۴ فکر و بکر بزرگ ۱ بیشتر از ۸ سال ۲ نفر افزایش قدرت تفکر
۲۵ فکر و بکر کوچک ۱ بیشتر از ۸ سال ۲ نفر افزایش قدرت تفکر
۲۶ پازل هوش ۲ ۱ نفر افزایش دقت و تمرکز، توانایی تجزیه و تحلیل و تقویت حافظه
۲۷ لنپوس ۲ بیشتر از ۶ سال ۱ نفر افزایش دقت و تمرکز، توانایی تجزیه و تحلیل و تقویت حافظه
۲۸ دومینو ۵۰۰ ۱ بیشتر از ۳ سال ۱ نفر یا گروهی تقویت توالی دیداری، دقت و سرعت عمل، هماهنگی چشم و دست، افزایش قدرت تصمیم گیری
۲۹ دومینو ۳۰۰ تایی ۱ بیشتر از ۳ سال ۱ نفر یا گروهی تقویت انگشتان دست، تمرکز حواس، افزایش تجسم، دقت و تمرکز
۳۰ دومینو استخوانی ۲ بیشتر از ۳ سال ۲ نفر یا گروهی تقویت انگشتان دست، تمرکز حواس، افزایش تجسم، دقت و تمرکز
۳۱ ماز بزرگ چوبی ۱ بیشتر از ۷ سال ۱ نفر افزایش سرعت عمل و تقویت هماهنگی چشم و دست
۳۲ ماز کوچک چوبی ۲ بیشتر از ۵ سال ۱ نفر افزایش سرعت عمل و تقویت
۳۳ دالون ۲ بیشتر از ۸ سال ۲ تا ۴ نفر تقویت قدرت تجسم و حل مسئله و تصمیم گیری استراتژیک
۳۴ او ایکس ۳ بیشتر از ۸ سال ۲ و ۴ نفر افزایش تمرکز و تیز بینی
۳۵ فوتبال دستی ۲ بیشتر از ۷ سال ۲ و ۴ نفر افزایش سرعت عمل و تقویت
۳۶ برج هیجان ۳ بیشتر از ۸ سال ۲ نفر تقویت هماهنگی جسمی و روحی، یادگیری بازی های گروهی
۳۷ دبرنا ۲ بیشتر از ۷ سال ۲ تا چند نفر افزایش قدرت حافظه و سرعت عمل
۳۸ ۷ بازی(ماز، مار و پله و…) ۱ بیشتر از ۴ سال ۳ تا چند نفر افزایش تمرکز، حافظه و دقت عمل
۳۹ دکتر اکتشاف ۲ بیشتر از ۶ سال ۲ و ۴ نفر افزایش تمرکز و اعتماد به نفس
۴۰ تیک تیک ۱ بیشتر از ۸ سال ۲ تا ۶ نفر افزایش هوش، تقویت تمرکز، کنترل هوش هیجانی

اسامی بازی های فکری

۴۱ خوش دست ۳ بیشتر از ۶ سال ۳ تا ۶ نفر افزایش هوش اجتماعی، تمرکز و اعتماد به نفس
۴۲ جاگذاری اشکال چوبی ۱ بیشتر از ۶ سال ا نفر و بیشتر تقویت تفکر منطقی و نظم
۴۳ تو در تو ۲ بیشتر از ۶ سال ا نفر و بیشتر تقویت تفکر منطقی و نظم
۴۴ هزار کاره ۱ بیشتر از ۳ سال ا نفر و بیشتر افزایش تفکر منطقی، بهبود هماهنگی چشم و دست، بهبود هماهنگی حس بینایی و حرکتی
۴۵ شطرج حیاط پویا ۱ بیشتز از ۶ سال ۲ نفر استراتژیک
با احترام . احداله نجف زاده

کانال پرورشی