برنامه ریزی ، اصول برنامه ریزی در کنکور و مقاطع تحصیلی

نویسنده:admin تاریخ:۱۱ دی ۱۳۹۵ دسته بندی:کنکور بازدید:38 بازدید

برنامه ریزی ، اصول برنامه ریزی در کنکور و مقاطع تحصیلی

اصول پرنامه ریزی

در ابتدا باید اشاره کرد که پرنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ای برای شکست :
پس ابتدا باید اشاره ای به اهمیت برنامه ریزی کرد تا اصول آن .
برنامه ریزی مهارتی آموختنی است پس بدیهی است برای هرچه بهتر آن صبر و پشتکار داشت . در برنامه ریزی هدف سامان دادن و نظم بخشیدن به مطالعه با کمترین صرف وقت انرژی بهترین کارایی را سبک نماییم .
اهمیت برنامه ریزیها چیست؟ :
۱ – تمرکز روی اهداف : در برنامه ریزی همیشه توجه و نگاهمان به هدف است و آن را مدام در ذهن مرور میکنیم .
۲ – جلوگیری از اتلاف وقت : با پرهیز از جزئیات مارا به مقصد میرساند .
۳ – باز دهی در مطالعه : زمان نگهداری مطالب در ذهن تمرکز ذهنی و انگیزه واعتماد به نفس را افزایش میدهد .
بعد از انتخاب یک هدف باید حجم مطالب زمان در اختیار و توانایی را مشخص کنیم .
اصول پرنامه ریزیها :
۱ – پرنامه ریزی باید مکتوب و توسط  خود داوطلب نوشته شود
۲ – تعیین بازه زمانی و بر اساس واقعیت موجود و توانایی های فردی و جانبی بنا شود
۳ – تنوع درسی در سبد درسی روزانه وجود داشته باشد و به واحد و ضریب هر درس توجه شود یعنی تعادل درسی رعایت شود
انواع برنامه ریزی :
۱ – برنامه ریزیهای  بلند مدت  : هدف تهیه آن ایجاد نظم در مطالعه است و از ابتدا باید و خود را با یک برنامه کلی هماهنگ نماید تا دوچار دو برنامگی نشود .
۲ – برنامه میان مدت : تهیه یک برنامه جزعی و بر اساس برنامه هفتگی  مدرسه و بودجه بندی آزمون تهیه و تنظیم میشود .
۳ – برنامه کوتاه مدت : بر اساس برنامه هفتگی مدرسه باید درس همان روز در ابتدا شروع برنامه مطالعه شود .
نحوه پرکردن هفته های من :
با توجه به برنامه نوشته شده موارد اجرا شده آن را در دفتر  برنامه ریزی هفته های من در ستون مربوط به هر درس وارد مینماییم .
در آخر جمع هفتگی و روزانه را حتما پرمیکنیم  و برنامه اجرا شده با نوشته شده

باید مقایسه و بررسی شود و معایب و کاستی آن مشخص و در برنامه آتی برطرف شود .

شهر تست : اعتباری که بی ادغا همچنان معتبر است.