دانلود ابزار های تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود ابزار های تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

تشویقی دانش آموزان مقطع ابتدایی

یکی از ابزار های مهم برای تشویق دانش آموزان استفاده از تشویق های مادی و همچنین کارت های تشویق می باشد

شهر تست چندین کارت های تشویقی را برای نمونه آماده ی دانلود قرار داده است که شما به راحتی می توانید برای دانلود با کلیک بر روی هر لینک نسبت به بارگیری آن اقدام نمایید

 دانلود کارت صد آفرین

 دانلود کارت ده آفرین

 دانلود کارت پنج امتیازی

کارت اخلاق ده امتیازی

کارت اخلاق پنج امتیازی

کارت تشویقی خنده

کارت تشویقی دخترانه

کارت تشویقی

نمونه ای دیگر از کارت تشویقی

اشعار تشویقی

اشعار تشویقی (۲)

 

اشعار تشویقی (۳)

 

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی