تیزهوش چیست و به چند دسته تقسیم می شوند؟

نویسنده:admin تاریخ:10 نوامبر 2016 دسته بندی:فرهنگیان بازدید:183 بازدید

تیزهوش

تیزهوش چیست و به چند دسته تقسیم می شوند؟

تیزهوش

انواع تیزهوش

افراد تیزهوش را می توان در چهار دسته تقسیم كرد:

۱-تیزهوشهای خلاق
۲- تیزهوشهای درس خوان.
۳- تیزهوش های حرفه ای یا مكانیك
۴- تیزهوشهای كم پیشرفت

.

.
۱-تیزهوشان خلاق:
برتری این گونه تیزهوشها برای خلق آثار هنری و ابداع از همان ابتدا مشخص می باشد.
تیزهوشها برای رسیدن به هدف نهایی از پا نمی نشینند.
به تمرین و تكرار و پیگیری ادامه می دهند و به تنهایی و در خلوت كار را دنبال می كنند چون به مسائلی علاقه دارند كه برای دیگران كم اهمیت است.
با مشاهده ناملایمتهای اطرافیان به مقاومت و بدرفتاری دست می زنند.
والدین این رفتارها را به لج بازی و گوشه گیری كودك نسبت می دهند چون این كودكان به سلامت و تغذیه خود توجه زیادی نمی كنند والدین باید از این مسئله آگاهی داشته باشند كه تیزهوش با مشكلات سوء تغذیه مواجه نگردد.

تیزهوش چیست و به چند دسته تقسیم می شوند؟

۲-تیزهوشان درس خوان:
تیزهوش های درس خوان به مفاهیم مجدد توجه بیشتری نشان می دهند و سریعتر و بهتر از دیگران و بیشتر از هم سنهای خود مطالب درسی را یاد می گیرند.
تعداد كتابهایی كه می خوانند خیلی بیشتر از كتابهایی است كه كودكان عادی می خوانند.
این افراد از لحاظ نگارش بر افراد دیگر برتری دارند.

۳-تیزهوشان حرفه ای یا مكانیك:
این گونه تیزهوشان عدد را به عنوان مفهومی مجدد بهتر یاد می گیرند.
تمایل آنان برای ساختن اشیاء ، كارهای دستی، ریاضیات، ارزیابی، اندازه گیری زیاد است.
با اشكال هندسی زودتر آشنا می شوند.
اینان به مسائل فنی، عینی و واقعی بیشتر از مسائل ذهنی و تعلیمات كلاسیك علاقه مندی نشان می دهند و در كارهای حرفه ای پیشرفت خارق العاده ای دارند.
به علت بی علاقگی به تحصیل و درس از مدرسه اخراج می شوند و به كارهای حرفه ای خصوصی و كارهای صنعتی می پردازند و اغلب نیز صنعتگر قابلـی می شوند.

۴-تیزهوشان كم پیشرفت:
این تیزهوشان در یادگیری موفقیتی به دست نمی آورند و به قولی هوش خود را به كار نمی برند.

اكثر آموزگاران گزارش می دهند كه این كودكان قدرت درك، نبوغ و بصیرت كافی دارند ولی معلوم نیست چرا نمرات امتحانی آنان خوب نیست؟
به نظر عده ای از روان شناسان چون كودك با هوش به سرعت درسها را یاد می گیرد همانند شاگردان عادی به تكرار تمرین تن نمی دهد.
این كودكان قبل از ورود به مدرسه و كلاس بعضی درسها را بلد هستند لذا توضیحات آموزگار باعث بی حوصلگی و خستگی آنان می شود.
گاهی علت بی علاقگی این تیزهوشان به درس، مسائل و مشكلات عاطفی و خانوادگی است.
به عنوان مثال كودك ناچار است در جایی كار كند و مخارج زندگی خود و خانواده اش را تأمین كند.
از این رو در كلاس درس خسته به نظر می رسد و روابط خوبی هم با والدین خود ندارد.
والدین این نوع كودكان اغلب سواد چندانی ندارند و به تحصیل كودك نیز بهایی نمی دهند.

شهر تست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی