دانلود سرود امام غنچه ها

دانلود سرود امام غنچه ها

دانلود سرود امام غنچه ها

دانلود سرود امام غنچه ها

پرنده وار آمدی
امام غنچه ها شدی
امید قلب کوچک
تمام غنچه ها شدی
تو آمدی و باز هم
بهار شد، بهار شد
دل تمام دانه ها
به تو امیدوار شد
تو با کلام گرم خود
صدا زدی جوانه را
پر از ترانه کرده ای
سکوت سبز دانه را
پرنده وار پر زدی
به سوی شهر لاله ها
اگر چه رفته ای ولی
نرفته ای ز یاد ما

 

شهر تست : مرجع تخصصی سرود و آواهای مدرسه که تمامی سرود های جشنواره و همگانی را برای شما به صورت رایگان تدارک دیده است . بهترین راه جست و جوی سرود ها ، جست و جو گر سایت می باشد .

کانال پرورشی