دانلود سرود ای رهبر آزادگان

نویسنده:admin تاریخ:۱۳ اسفند ۱۳۹۷ دسته بندی:پایه اول بازدید:75 بازدید

دانلود سرود ای رهبر آزادگان

دانلود سرود ای رهبر آزادگان

 

دانلود سرود ای رهبر آزادگان

اي رهبر آزادگان اي حامي مستضعفان
اي ناجي قلب بشر اي نايب صاحب زمان
سرمست از پيمانم قدرت را ميدانم
در راهت مي مانم اي گل زيبا
فرمان بردار تو
يار و دلدار تو
من وفادار تو سرور و آقا
بردي از من تاب و قرارم
گل مي رويد با تو بهارم
جان مي بازم در قدم تو
زنده هستم از کرم تو
اي ماه تابانم عشق تو در جانم
آغاز و پايانم
اي گل زيبا
سرباز راه تو
يار و همراه تو
دلتنگ آه تو سرور و آقا
اي رهبر آزادگان اي حامي مستضعفان
اي ناجي قلب بشر اي نايب صاحب زمان
بردي از من تاب و قرارم
گل مي رويد با تو بهارم
جان مي بازم در قدم تو
زنده هستم از کرم تو
اي ماه تابانم عشق تو در جانم
آغاز و پايانم
اي گل زيبا
فرمان بردار تو
يار و دلدار تو
تو کعبه ي چشم انتظاران
تو مقصد پرواز ياران
من وفادار تو سرور و آقا

دانلود سرود آدمها

کانال پرورشی