دانلود سرود حضرت زینب

دانلود سرود حضرت زینب

دانلود سرود حضرت زینب

دانلود سرود حضرت زینب

زينب من اي رسول ظهر خون
آه اي بانوي دشت لاله گون
انقلابي ، انقلاب آورده اي
در دل شب آفتاب آورده اي
آه، چون رفتي به ديدار حسين
زينب اي وجدان بيدار حسين
راه بستي بر تبار کفر و کين
با کلامت اي سليماني نگين
بنگر آن آتش که در دلها فتاد
شعله شعله بر قيامت سر نهاد
اي پرستار شب گلهاي من
اي همه فرياد تو از ناي من
اي طبيب درد بي درمان ما
اي فداي تربت تو جان ما

 

دانلود سرود بانگ آزادی

کانال پرورشی