دانلود سرود خورشید عاشورا

دانلود سرود خورشید عاشورا

دانلود سرود خورشید عاشورا

دانلود سرود خورشید عاشورا

( آسمان محو تماشای رخ زیبای تو
عالم آرا پرتو خورشید عاشورای تو ) (۲)
( مرغ دل در سینه با یاد تو پرپر می زند
جان فدای پر زدن های کبوترهای تو ) (۲)
( تو چراغ راه مردم گشته ای در شام تار
این منم ره گم کرده ام در وسعت دریای تو ) (۲)
( تا ابد می سوزد این تشنگی از رود فرات
العطش گو می رود در حسرت لب های تو ) (۲)
آسمان هم هر غروب و هر سپیده یاد توست
یاد هفتاد و دو خورشید جهان آرای توست
( من غباری بی نشانم بر سر راه حرم
می دوم با پای ، سر تا سرنهم بر پای تو ) (۲)
آسمان محو تماشای رخ زیبای تو
عالم آرا پرتو خورشید عاشورای تو
یا مولا

دانلود سرود خورشید عاشورا

 

کانال پرورشی