دانلود سرود دریادلان

دانلود سرود دریادلان

دانلود سرود دریادلان

دانلود سرود دریادلان

گریه کن ای ابر ، باران گریه کن
گریه کن بر دامن صحرای سرخ
گریه کن تا قطره ی آبی رسد
برگلوی تشنه ی گلهای سرخ
وقت باران است آه ای آسمان
بر تن تبدار این صحرا ببار
بشکن این بغض غریب و سرد را
بر گداز ظهر عاشورا ببار
از هجوم دشمنان دل سیاه
ساقه های سبز را بی سر ببین
بر زمین داغ دشت کربلا
لاله های سرخ را پرپر ببین

 

دانلود سرود دریادلان

 

کانال پرورشی