دانلود سرود روز دیگری آمد

دانلود سرود روز دیگری آمد

دانلود سرود روز دیگری آمد

دانلود سرود روز دیگری آمد

روز دیگری آمد ای خدا پناهم باش
هر کجای این دنیا یار و تکیه گاهم باش
دانش و هنر بی تو ارزشی نخواهد داشت
در کنار تو گامم لرزشی نخواهد داشت
همکلاسی خوبم ما همه یکی هستیم
با امید آینده دل به روشنی بستیم
این شروع یک راه است با نشاط و با شادی
رو بسوی استقلال رو بسوی آزادی
ما که میتوا نیم از آسمان فرا باشیم
با عقاب اندیشه روی قله ها باشیم
سر بلند می سازیم خطه ی دلیران را
عاشقانه میخواهیم آب وخاک ایران را

دانلود سرود روز دیگری آمد

کانال پرورشی