دانلود سرود سیزده آبان

دانلود سرود سیزده آبان

دانلود سرود سیزده آبان

دانلود سرود سیزده آبان

 

ای روز سیزده آبان        روز فتح دانشجویان
ای روز دانش آموزان        روز مرگ مستکبران
با قدرت بانگ تکبیر        پیروز شد خون به شمشیر
جاسوس خانه بشد تسخیر        آن لانه ی مکر و تزویر
دشمن دون ، درمانده شد        از جاسوس خانه رانده شد
جاسوس فنایش خوانده شد        پرچم او سوزانده شد
دانشجوی خط امام        برتو درود        برتو سلام
از تو نهال این قیام         پربار گشت و مستدام
( مرگ برتو  مر گ بر تو   ای آمریکا ) (۲)
بلای جان ملت ها        خونخواره چو گرگی تو
بس حیله باز و بی حیا        آن شیطان بزرگی تو
اصل قنوت قرآنی        ضد تورات و انجیلی
آتش افروز لبنانی        پرچمدار صهیونیستی
تا فتنه ها گردد به پا        یک دم تو ننشینی زپا
غارتگر ایران ما        ویرانگر فلسطینی
بی رحم و بس خونخواری تو        ابرجنایتکاری تو
کوبنده ی افکاری تو        با شوروی همکاری تو
مرگ برتو  مر گ بر تو   ای آمریکا (۲)
ای روز سیزده آبان        روز فتح دانشجویان
روز خروش مظلومان        روز امید محرومان
تا کی در بند ذلت ها ؟        ای ملت ها برپا برپا
کز اتصال قطره ها            شود زمین دریا دریا
با لطف و یاری خدا        دل ها کنیم از غم رها
با اقتدار و خودکفا        گوییم با هم همصدا
آمریکا را رسوا کنید        جنایتش افشاء کنید
خود را از او جدا کنید        امت ها را احیاء کنید
مرگ برتو  مر گ بر تو   ای آمریکا    (۶)

 

دانلود سرود سیزده آبان

کانال پرورشی