دانلود سرود شهید میهنم

دانلود سرود شهید میهنم

دانلود سرود شهید میهنم

دانلود سرود شهید میهنم

 

( ای گل سرخ ما ، شهید میهنم
راه تو تا ابد ادامه می دهم
می تراود گل از غم شهادتت
جان فدا می کنم همیشه در رهت
غرق خون شد پیکرت ، ای همیشه قهرمان ( ۲ ) ) (۲)
( یاد تو در دل و جان من نشست
عزم تو پشت اهریمنان شکست )(۲)
( ای شهید ، ای شهید ، ای شهید جاودان
یاد تو ، ای شهید ، در دلم ، ای شهید ، ای شکوه عاشقان )(۲)
جای تو ، قلب ما در تمام لحظه ها
رزم تو جاودان ، ای امید جان ما
مثل پروانه ای دور شمع رهبری
( ای بسیجی مرا همیشه یاوری ) (۲)
( یاد تو در دل و جان من نشست
عزم تو پشت اهریمنان شکست )(۲)
( ای شهید ، ای شهید ، ای شهید جاودان
یاد تو ، ای شهید ، در دلم ، ای شهید ، ای شکوه عاشقان )(۲)
ای شهید

دانلود سرود شهید میهنم

 

کانال پرورشی