دانلود سرود صبر بصیر

دانلود سرود صبر بصیر

دانلود سرود صبر بصیر

دانلود سرود صبر بصیر

ما در شهر تست سعی بر آن داریم که بتوانیم تمامی آهنگ های سرود دانش آموزی را از طریق سایت به صورت کاملا رایگان در اختیار مربیان پرورشی و همچنین دانش آموزان عزیز قرار دهیم شما می توانید با یک جست و جوی ساده در سایت به بخش اعظمی از سرود های درخواستی خود جامه ی عمل بپوشانید .

 

( بسيجي ها همه مديون عشقند )(۲)
( خدا مردان حق مجنون عشقند )(۲)
( خراساني ترين سيد نخور غم )(۲)
( بسيجي ها حواريّون عشقند )(۲)
( براي ابرهه سجيل داريم )(۲)
( يقين از چلچراغ اشک شبها )(۲)
( به محراب دعا قنديل داريم )(۲)
( علي گوي وعلي جوي وعلي نام )(۲)
خدايي رهبري تکميل داريم  )(۲)
( اي صبر بصير و کوه ايمان  )(۲)
( اي مرهم و محرم دل و جان )(۲)
( اي محو خدا و دين و قرآن
فرمانبري از من است و از تو فرمان )(۲)
 (عليه دشمنانم ريگ صحرا
به ما ياري دهد هر موج دريا )(۲)
( الا اي رهبر غيرت مدارم بسازم
چون بهشت ايران فردا )(۲)
 ( با علي عشقمان يا علي گفته ايم
جان به کف پرتوان ، يا علي گفته ايم)(۲)

شهر تست : مرجع تخصصی سرود های دانش آموزی به همراه بانک نمایشنامه

کانال پرورشی