دانلود سرود نشاط معنوی

دانلود سرود نشاط معنوی

دانلود سرود نشاط معنوی

 

دانلود سرود نشاط معنوی

صحراي زندگاني، در دست ما اسير است
بي سبزه بي شکوفه، مانند يک کوير است(۲)
بايد بپرورانيم، گل هاي با صفا را
در دست خود بگيريم، هر دست آشنا را (۲)
مثل درخت بايد، ما ايستاده باشيم
سرسبز و با محبت، زيبا و ساده باشيم (۲)
بايد که سادگي را، با تار و پود جان بافت
معناي زندگي، را اين گونه مي توان يافت
شهر بهشت همچون، خورشيد مي درخشد
در قلب مردمانش، اميد مي درخشد (۲)
بگذار تا ببارد، يک آسمان محبت
بر قامت دل ما، شادي- نشاط و رحمت

دانلود سرود نشاط معنوی

کانال پرورشی