دانلود سرود نغمه انتظار

دانلود سرود نغمه انتظار

دانلود سرود نغمه انتظار

دانلود سرود نغمه انتظار

اي بسيجي عاشق ، رهروان جنگ آور
با نفير آتش باش ، لرزه بر ستم آور
اي حماسه آفرين ، حافظ حريم دين ، جان فدايي ميهن
با سلاح آتشين ، روح و عزم آهنين ، قامت ستم بشکن
فرياد الله اکبر تو ، مي زند شرر بر دشمنانت
مي دهد نويد فتح و نصرت ، اخم با ثبات ابروانت
( خون ياران تو سرزمين را ، لاله گون کرد
کينه دشمنان خاک ما را ، غرق خون کرد )(۲)
اي بسيجي بگوش ، به جان بشنو آيه هاي قرآن
اي بسيجي بخوان ، بخوان ، نحوه اقتدار ايران

 

 

دانلود سرود نغمه انتظار

 

کانال پرورشی