دانلود سرود نماز آیات

نویسنده:admin تاریخ:۱۲ بهمن ۱۳۹۷ دسته بندی:پایه اول بازدید:129 بازدید

دانلود سرود نماز آیات

دانلود سرود نماز آیات

دانلود سرود نماز آیات

         پدرم کنج اتاق

     داشت می خواند کتاب
مادرم در دستش

    بود یک لیوان آب
ناگهان حس کردم

   خانه مان خورد تکان
ریخت بر روی زمین

 آب توی لیوان
پدر از جا برخاست

   در دلم ولوله شد
مادرم با وحشت

    داد زد زلزله شد
آن تکان های شهید

    واقعا بود شگفت
اندکی بعد ولی

  خانه آرام گرفت
در دل من تابید

  نور آرامش باز
پدر و مادر من

    هر دو خواندند نماز

 

دانلود سرود نماز آیات

 

کانال پرورشی