دانلود سرود نهضت شهادت

دانلود سرود نهضت شهادت

دانلود سرود نهضت شهادت

 

دانلود سرود نهضت شهادت

ای شکفته در نگاهتان ، گل ستاره ها
ای طنین در نوایتان ، خروش زندگی
قامت بلندتان ، شکوه استوار
بر لب شما شکفته شعر جاودانگی
پاکتر از  درس روح روشن نسیم ، سبزتر ز نام نامی بهار
تا همیشه سرخ پوش و لاله وش ، مثل آبشار و رود بیقرار
راه پاکتان طریق سرخ عشق ، رهروان راستین کربلا
شاهدان صبر و استقامتید ، با کلام قهرمان و همصدا
وارثان پاک باز حیدرید ، جان نثاران راه سرمدی
حافظان دین و میهن و امام ، پاسداران نهضت محمدی
با شمایم که شب را شکسته اید ، با شما شهیدان عرصه ی جهاد
راهتان هماره مفتخر به عشق ، یادتان همیشه جاودانه باد
خاک پاک میهن ، کشته سرخ و گلگون
از خروش یاران شهیدمان ، افتخار و عزت ، نهضت شهادت
یادگار مردمان رشیدمان
( یادتان ، یادتان ، همیشه جاوادانه باد ) (۲)
دانلود سرود نهضت شهادت

کانال پرورشی