دانلود سرود یاس کبود

دانلود سرود یاس کبود

دانلود سرود یاس کبود

 

دانلود سرود یاس کبود

کوفه امشب دوباره چشای بارونی داره
چشای کوفه می خواد تا صبح محشر بباره (۲ )
نمی ره از خاطرش قصه ی اون یاس کبود
لحظه های غربت شیر خدا که تنها بود (۲)
یا زهرا
چطوری از غم پرپر شدن لاله بگم
از سکوت تو  وبغض بیست و پنج ساله بگم (۲)
دوست دارم داد بزنم از شب و تنهایت بگم
از دو چشم خیس بارونی و زهرایت بگم (۲)
اشکهای شبت کجاست که نخلها باز تشنشونه
یتیما گریه کنون تو رومیگیرن بهونه (۲)
یادگار مصطفی خاطره ی سبز غدیر (۲)
دست ما مردم غمگین و گرفتارو بگیر(۲)
یا زهرا    یا زهرا   یا زهرا   یا زهرا

 

دانلود سرود یاس کبود

 

کانال پرورشی