دانلود سرود یا حسین

دانلود سرود یا حسین

دانلود سرود یا حسین

 

دانلود سرود یا حسین

اي که پيچيد شبي در دل اين کوچه صدايت
يک جهان پنجره بيدار شد از بانگ رهايت
تا قيامت همه جا محشر کبراي تو بر پاست
اي شب تار عدم، شام غريبان عزايت
عطش و آتش و تنهايي و شمشير و شهادت
خبري مختصر از حادثه کرب و بلايت
همرهانت، صفي از آينه بودند و خوش آن روز
که درخشيد خدا در همه آينه هايت
کاش بوديم و سر و ديده و دستي چو ابوالفضل (ع)
مي فشانديم سبک تر ز کفي آب به پايت
از فرا سوي ازل تا ابداي حلق بريده
مي رو دايره در دايره پژواک صدايت

 

دانلود سرود یا حسین

کانال پرورشی