دانلود نمایشنامه های مناسب مدارس

دانلود نمایشنامه

دانلود نمایشنامه های مناسب مدارس

دانلود نمایشنامه

 

نمایشنامه اول : موشهای مدرسه جنگلی

تعداد نقش :۱۳ نفر

مناسب مقطع : ابتدایی

دانلـود نمایشنامه

………………..

نمایشنامه دوم : یکی منو بیاد ببره بیرون

مناسب مقطع : ابتدایی و متوسطه اول

نوع نمایشنامه : عروسکی

تعداد صفحات :۱۱ صفحه

دانلـود نمایشنامه

……………………….

نمایشنامه سوم : شبیه بابابزرگ

تعداد نقش : ۱۱نفر

نوع نمایشنامه : صحنه ای

تعداد صفحات: ۲۴صفحه

مناسب مقطع : ابتدایی و متوسطه اول

دانلـود نمایشنامه

…………………

نمایشنامه چهارم: کفاش باشی

تعداد نقش : ۱۲نفر

نوع نمایشنامه : صحنه ای

تعداد صفحات: ۲۳صفحه

مناسب مقطع : ابتدایی و متوسطه اول

دانلـود نمایشنامه

……………….

نمایشنامه پنجم : ماه معصوم

تعداد نقش : ۱۲نفر

نوع نمایشنامه : صحنه ای

تعداد صفحات: ۲۳صفحه

مناسب مقطع : ابتدایی و متوسطه اول

دانلـود نمایشنامه

……………….

نمایشنامه ششم : چشم های بابام
موضوع :  مذهبی ، اخلاقی ، دفاع مقدس

تعدا صفحات :۳۹ صقحه
مقطع : ابتدایی ، متوسطه اول

دانلـود نمایشنامه

 

دیدگاه کاربران

    علی پاسخ دادن

    ممنون بابت متن های نمایشی “عالی بود

    شنبه 23 فوریه 2019
ارسال دیدگاه
کانال پرورشی