دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم فارسی پایه هفتم متوسطه

نویسنده:admin تاریخ:۲۴ مرداد ۱۳۹۵ دسته بندی:فارسی, پایه هفتم بازدید:88 بازدید

فارسی

دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم فارسی پایه هفتم متوسطه

فارسی

نام درس :فارسی پایه هفتم 

پایه : هفتم 

تولید محتوا از سایت گزینه دو

آپلود شده توسطه شهر تست 

تعدا فایلهای دانلود:۲فایل

دانلود نمونه سوالات نیم سال دوم فارسی پایه هفتم متوسطه

واژگان زیر را معنا کنید.

الف) اثنا     ب) عمارت     ج)طراوت       د)تحمل

جدول زیر را کامل کنید

واژه        هم خانواده      جمع مکسر

شعر       _______        ________

وقت       _______        ________

۳٫ابیات و عبارات زیر رابه فارسی روان برگردانید

الف) تو را پرواز بس زود است و دشوار          زنوکاران که خواهد کار بسیار

ب) آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی           آمده مجموع در ظلال محمد

ج)رام تو نمی شود زمانه                         رام از چه شدی؟ رمیدن آموز

د) برنامده و گذشته بنیاد مکن                  حالی خوش باش و عمر بر باد کن

هــ) گفت، جان پدر!تو نیز اگر بخفتی ، به از آن که در پوستین خلق ، افتی

ر) چون مادرم چنان دید ، دعا کرد و گفت : یا رب ، تو از وی خشنود باش و درجتش ، درجه ی اولیا گردان. دعای مادرم در حق من مستجاب شد و مرا بدین جای رسانید

۴- باتوجه به ابیات زیر به سئوالات زیر پاسخ دهید؟

اگر چشم داری به دیگر سرای        به نزد نبی و وصی گیر جای

بر این زادم و هم بر این بگذرم      چنان دان که خاک پی حیدرم

الف) منظور از چشم داشتن چیست؟

ب) منظور شاعر از وصی چیست؟

ج)دگر سرای یعنی …….

د)شاعر راه رسیدن به رستگاری را چه می داند؟

اینکه تنها خلاصه ای از سوالات فایلهای پایین می باشد که شما عزیزان می توانید با گکلیک بر روی لینک های زیربه سوالات مورد نظر دست پیدا کنید 

برای دانلود بر روی فایلهای زیر کلیک کنید

نمونه سوال های امتحانی فارسـی هفتم – سری اول

نمونه سوال های امتحانی فارسـی هفتم – سری دوم

کاربران عزیز پاسخنامه به همراه هر فایل موجود می باشد

 

شهر تست – اعتباری که بی ادعا همچنانم معتبر است.