راهكار های جذب دانش آموزان به نماز در مدارس

نویسنده:admin تاریخ:۴ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:399 بازدید

نماز

راهكار های جذب دانش آموزان به نماز در مدارس

نماز

۱-تبیین اثرات نمازخواندن
۲-تكریم وشخصیت دادن به دانش آموزان
۳-نشاط آفرینی فرهنگی و اعتقادی و خود باوری در دانش آموزان
۴-ایجاد رابطه قوی دینی بین معلم و دانش آموز
۵-داشتن نمازخانه جذاب و عالی و استفاده از رنگ های دلپذیر
۶-باز گو نمودن اهمیت و ضرورت نمازخواندن به اولیا دانش آموزان
۷-اجرای مسابقات مختلف در خصوص نماز و اهدا جوایز به دانش آموزان برتر
۸-داشتن دوستان دینی در مدرسه
۹-شركت معلمین ،مدیر،معاون، در كنار دانش آموزان در نمازجماعت
۱۰-برگزاری نمایشگاه در خصوص نماز از آثار دانش آموزان
۱۱-توزیع كتب دینی و اخلاقی ساده
۱۲-معرفی دانش آموزان نمازگزار و تشویق آنان در حضور دیگران
۱۳-دادن هدیه به هنگام نمازبه دانش آموزان
۱۴-استفاده از دانش آموزان خوش صدا برای اذان و ….
۱۵- پخش فیلم های آموزنده در آموزشگاه در خصوص نماز
۱۶-ارتباط مستمر با مساجد و نمازجمعه
۱۷-بیان احادیث شیوا و بلیغ در خصوص نمازها
۱۸-استفاده از روحانیون جوان و شاداب و تاثیر گذار
۱۹-داشتن سخنرانی كوتاه و مفید دربین نمازها
۲۰-اقامه نمازدر منزل توسط والدین
۲۱-برگزاری همایش آداب نمازخواندن برای دانش آموزان
۲۲-برگزاری همایشآداب نمازخواندن برای اولیاء دانش آموزان
۲۳-داشتن گفتگوی صمیمی با دانش آموزان در خصوص نماز
۲۴-داشتن میزگرد دانش آموزی در خصوص نماز با رهبری كادر مدرسه
۲۵-فعال نمودن شورای مدرسه و انجمن اولیاء وداشتن مصوبات اجرایی در خصوص نماز
۲۶-ارائه الگوی عملی مناسب به دانش آموزان
۲۷-معرفی چهر های برتر دینی و ذكر موفقیت های آنان
۲۸-برگزاری اردو های زیارتی و سیا حتی
۲۹-انتخاب بهترین زمان آموزشگاه بعد از اوقات شرعی برای نماز
۳۰-بیان داستا نها و قصه های در خصوص نمازخواندن
۳۱-استفاده ازتمثیل و شعر و ادبیات در سخنرانی در خصوص نمازخواندن
۳۲-معرفی دانش آموزان نمازخوان و مومن به صورت منطقه ای به كلیه مدارس
۳۳-چاپ عكس دانش آموزان فعال در زمینه نمازخانه در جراید محلی
۳۴-ارائه سی دی های آموزشی به دانش آموزان در خصوص نمازخواندن
۳۵-اختصاص زمان كوتاهی در آغاز كلاس به بیان آثار نمازخواندن  توسط همه دبیران
۳۶-اختصاص دو روز در هفته در مراسم آغازین به مباحث نماز
۳۷- ایجادرفتار دوستانه برای شركت در نمازها و نبود زور و اجبار
۳۸- ایجاد سرویس های بهداشتی مجهز در مدارس
۳۹-رفتار و كردار عملی كادر مدرسه برای تشویق بنماز
۴۰-داشتن كتابخانه غنی با كتاب های سودمند در خصوص نماز در مدرسه
۴۱-نام گذاری كلاس ها و گرو هها با آثار نماز
۴۲-پخش صدای اذان در آموزشگاه به هنگام اوقات شرعی با بلندگو
۴۳-ورود دانش آموزان به نماز خانه با اسقبال صورت گیرد(پخش گلاب)
۴۴-حضور مرتب و همیشگی كادر مدرسه بنماز
۴۵-برگزار ی كلاس های ضمن خدمت برای عوامل اجرایی آموزشگاه
۴۶-برگزاری همایش برای همكاران
۴۷-تشویق به موقع همكاران موفق در مورد حضور در بین دانش آموزان
۴۸-استفاده از رنگهای آرامش بخش در تزئینات نمازخانه
۴۹-انتشار بوی عطر و گلاب و نورپردازی جالب نمازخانه
۵۰-اجرای برنامه های متنوع در وسط رکعت ها (نمایش،سرودو…)
۵۱-شركت هفتگی یا ماهانه اولیاء در نمازهای جماعت مدرسه
۵۲-شركت هفتگی یا ماهانه مسئولین اداری در بین دانش آموزان
۵۳-هم خوانی سوره های نمازدر مراسم آغازین یا آغاز همایش ها و برنا مه های آموزشگاه
۵۴-پیروی از اصل مجاورت (وجود كتابخانه و نوار خانه ویا دفتر آموزشگاه در كنار نماز خانه)
۵۵-ایجاد احساس خوشایند در دانش آموز در پایان هر نمازی که خوانده می شود
۵۶-به كار گیری شیو های جذاب در برپایی نماز جماعت آموزشگاه
۵۷-بیان خاطره های نمازاز زبان مسئولین
۵۸-جذب تدریجی دانش آموزان وآموزش صحیح به آنان
۵۹-داشتن گفتگو های خصوصی با دانش آموزان و استفاده از كلمات محبت آمیز
۶۰- داشتن اعتدال ومیانه روی در آموزش دانش آموزان
۶۱-شناخت روحیات فردی دانش‌آموزان
۶۲-برگزاری مسابقات ورزشی در خصوص نمـازها
۶۳-برگزاری كلاس های آموزش خانواده در خصوص فواید نمازهای جماعت
۶۴-پرهیز از سخنرانی های حزبی و جناحی و…در مابین نمازهای دانش آموزان
۶۵- تزیین سالن و نماز خانه با احادیث در خصوص نمـاز
۶۶-بیان آثارعلمی روانی و اخلاقی نمـاز
۶۷-شركت در نمازجمعه با شكوه خاص واستقبال گرم از آنان
۶۸-فیلمبرداری از مراسم نمازجماعت آموزشگاه
۶۹-دادن كارنامه نمازبه دانش آموزان و اولیا در پایان هر ترم
۷۰-نظر خواهی از اولیا و دانش آموزان در خصوص چگونگی اجرای نماز جماعت آموزشگاه
۷۱-آوردن استدلال های قرآنی در خصوص خواندن  جماعت
۷۲-رفع موارد ملال آور و خسته كننده و عوامل حواس پرتی در حین  برگزاری
۷۳-داشتن صبر و انعطاف دربرابر اشتباهات دانش آموزان
۷۴-نظارت مستمر بر فعا لیت ها
۷۵-برگزاری نمازهای وحدت در بین مدارس

دوستان عزیز دقت نمایند که یکی از کارهای بسیار مهمی که در مدارس بالاخص در پایه یعنی مقاطع ابتدایی می باشد نماز خواندن دانش آموزان نه به اجبار است که می توان با راهکارهایی که در بالا مشاهده می فرمایید و همچنین فکر و ایده ی شما و همچنین همکاری کردن مدیر و همچنین آموزگاران محترم می باشد .

کانال پرورشی