روشهای تدریس درکلاسهای چندپایه و مزایا و معایب کلاس های چند پایه

نویسنده:admin تاریخ:۹ دی ۱۳۹۵ دسته بندی:فرهنگیان بازدید:70 بازدید

چند پایه

✅ #روشتدریس

💠روش تدریس های کلاس های  #چندپایه

💠 #روش گروهی

اگر چه ۳۰% از کلاس های درس در سراسر دنیا ، کلاسهای چند پا یه هستند اما این کلاسها مورد غفلت قرار می گیرند و در آمار مدارس کشور ها نشان خاصی از آن ها یافت نمی شود .

انتخاب کلاس های چند پایه در آموزش وپرورش کشور ها راه حل جا یگزین برای انتخاب اصلی  یعنی  کلاس های را یج عا د ی نیست بلکه ا ین ا نتخاب ، انتخاب بین دسترسی به آموزش وپرورش و یا محرومیت از آن است .

مزایا و معایب کلاس های چند پایه :

۱ – مزایا

۱-۱- پایین بودن نرخ معلم نسبت به دانش آموز

۲-۱- فرصتی برای هر چه بیشترفردی کردن آموزش

۳-۱- فرصتی برای ایجاد و تقویت حسّ رهبری ،تعاون ومهارت های مدیریتی دانش آموزان

۴-۱- زبده شدن و چند مهارتی شدن معلم به طوری که قادر به تدریس درتمامی پایه ها ودروس می شود .

۵-۱- معلم به عنوان اقدام پژوه ،رابط اجتماعی ، تسهیل کننده ی یاد گیری ،مشاوروطراح مواد آموزشی تجربه کسب می کند .

۶-۱- چون جوّ کلاس های چند پایه مثل یک خانواده است،معلم به عنوان پدر یا مادر جایگزین محیط گرم و آرامی را در کلاس ایجاد  می کند .

۷-۱- امکان طراحی فعالیت های یاد گیری مرتبط با زندگی دا نش آموزان

۸-۱- مشارکت دادن وسیع اولیا در تعلیم و تربیت فرزندان خود

۹-۱- تعامل بین دانش آموزان بزرگ تر وکوچک تر در محیط کلاس

۲ – معایب

۱-۲- معلمان اغلب از کار دراین مدارس به دلیل دوری از مرکز تصمیم گیری و اثرمنفی  آ ن در پیشرفت ورشد  خود نگران هستند .

۲-۲-  معلمان از همکاران و اقوام خود دور هستند .

۳-۲- حقوق ودستمزد معلمان برای جبران از دادن بهای زندگی درمناطق محروم کافی نیست .

۴-۲- معلمان از امکانات و رفاه عمومی دور هستند .

۵-۲- دانش آموزان از بهداشت و تندرستی پایینی برخوردار هستند .

۶-۲- نبود آموزش های ویژه برای تدریس در این کلاس ها .

۷-۲- فقیر بودن این مدارس از نظر تسهیلاتی چون دستگاه فتو کپی ، رایانه ،چاپگرو……..

۸-۲- نگرش منفی نسبت به تدریس در کلاس های چند پایه در بین مردم ومسئولان

۹-۲- نبودن کتاب های درسی مناسب برای این مدارس

۱۰-۲- پایین بودن سطح تحصیلا ت اولیاء وموارد دیگر

برای دانلود فایل کلیک کنید

روش تدریس کلاس های چند پایه

کلاس های چند پایه ، کلاس های چند پایه ،کلاس های چند پایه ، کلاس های چند پایه