سخنرانی در مورد هفته بسیج

نویسنده:admin تاریخ:۴ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:94 بازدید

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

حضرت امام خمینی (ره): بسیجی یعنی متن مردم، آن مردمی که می توان امید دفاع از انقلاب را از آنها داشت. بسیج یک فرهنگ و یک حرکت فرهنگی است، بسیجی بلند همت است و خواسته او برای اعتلای کشور است، فرهنگ بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری، گذشت و ایثار. هفته بسیج، هفته بزرگداشت ارزش های اسلامی و انقلابی است. گرامی می داریم این هفته رو و به همه شما عزیزان، اساتید، دانشجویان و کارکنان به عنوان نیروهای بسیجی و مومن و حزب الهی ، رسیدن این ایام را تبریک عرض می نمائیم.

✅🌟- بسیج یعنی الگوئی بی بدیل
✨یعنی ایمانی عاشقانه از فضائل
✨یعنی حضوری مستمر در صحنه
✨یعنی فرهنگی غنی از ارزشها
✨یعنی تلاش و جهادی صادقانه
✨یعنی عشق و ایمان و مجاهدت
✅🌟- فرهنگ بسیجی… نشأت گرفته از روحیه ی ایمان و ایثار توأم با تلاش در سایه سار حماسه هاست.

✅🌟- فرهنگ بسیجی است که می تواند بر همه ی تحولات این کشور فایق بیاید و حرکت این کشور را تضمین کند.

✅🌟- بسیجی یک فرهنگ است و اگر بخواهیم این فرهنگ را در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم پیشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی

✅🌟- هیچ ملت باشرفی از وجود مجموعه ی بسیجی در درون خود بی نیاز نیست.
✅🌟- “فرهنگ بسیجی”، شناسنامه‌ی این انقلاب است.
✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عشق به معبود.

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ بندگی در مقابل خداوند متعال

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با جهاد نفس

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اطاعت پذیری محض ازاوامر ولی فقیه

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اخلاق مداری

✅🌟-فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پاسداری از اصول و ارزشهای اسلامی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عشق به شهدا

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ صدور انقلاب اسلامی به جهان

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دوستی و برادری

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ انسانیت

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با ظلم و ستم

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ حمایت از مظلومان

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ وحدت و انسجام

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دشمن شناسی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با فتنه  و فتنه گری

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ سلحشوری و ایثارگری

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ تشخیص خودی و غیر خودی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با منکرات در ابعاد مختلف

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با استکبار و صهیونیسم جهانی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با هرگونه تفرقه و تشتت

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پایداری و مقاومت

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با تفکرات التقادی و انحرافی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه ها با زشتی ها

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ یاری وکمک کردن به مردم

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ محبت و مهرورزی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اقتدار

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عفت و پاکدامنی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با بد حجابی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با بی عدالتی

✅🌟- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ کمک رسانی و امدادگری
✨بسیج یعنی حضور
✨بسیج یعنی ایمان عاشقانه
✨بسیج یعنی پاک ترین انسانها
✨بسیج یعنی حرکت
✨بسیج یعنی قدرت
✨بسیج یعنی تلاش و جهاد مخلصانه
✨بسیجی یعنی مغز متفکّر
✨بسیج یعنی آبادانی
✨بسیج یعنی ارزش
✨بسیج یعنی الگو
✨بسیج یعنی سعادت ابدی
✨بسیج یعنی یک فرهنگ
✨بسیج یعنی مظهر تجدد و نوگرايى
✅🌟🌿فرهنگ بسیجی یعنی پیشرو بودن در همه عرصه های سیاسی

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

 });