سخنرانی در مورد هفته بسیج

نویسنده:admin تاریخ:۴ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:264 بازدید

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

حضرت امام خمینی (ره): بسیجی یعنی متن مردم، آن مردمی که می توان امید دفاع از انقلاب را از آنها داشت. بسیج یک فرهنگ و یک حرکت فرهنگی است، بسیجی بلند همت است و خواسته او برای اعتلای کشور است، فرهنگ بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هوشیاری، گذشت و ایثار. هفته بسیج، هفته بزرگداشت ارزش های اسلامی و انقلابی است. گرامی می داریم این هفته رو و به همه شما عزیزان، اساتید، دانشجویان و کارکنان به عنوان نیروهای بسیجی و مومن و حزب الهی ، رسیدن این ایام را تبریک عرض می نمائیم.

✅?- بسیج یعنی الگوئی بی بدیل
✨یعنی ایمانی عاشقانه از فضائل
✨یعنی حضوری مستمر در صحنه
✨یعنی فرهنگی غنی از ارزشها
✨یعنی تلاش و جهادی صادقانه
✨یعنی عشق و ایمان و مجاهدت
✅?- فرهنگ بسیجی… نشأت گرفته از روحیه ی ایمان و ایثار توأم با تلاش در سایه سار حماسه هاست.

✅?- فرهنگ بسیجی است که می تواند بر همه ی تحولات این کشور فایق بیاید و حرکت این کشور را تضمین کند.

✅?- بسیجی یک فرهنگ است و اگر بخواهیم این فرهنگ را در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم پیشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی

✅?- هیچ ملت باشرفی از وجود مجموعه ی بسیجی در درون خود بی نیاز نیست.
✅?- “فرهنگ بسیجی”، شناسنامه‌ی این انقلاب است.
✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عشق به معبود.

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ بندگی در مقابل خداوند متعال

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با جهاد نفس

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اطاعت پذیری محض ازاوامر ولی فقیه

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اخلاق مداری

✅?-فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پاسداری از اصول و ارزشهای اسلامی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عشق به شهدا

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ صدور انقلاب اسلامی به جهان

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دوستی و برادری

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ انسانیت

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با ظلم و ستم

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ حمایت از مظلومان

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ وحدت و انسجام

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دشمن شناسی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با فتنه  و فتنه گری

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ سلحشوری و ایثارگری

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ تشخیص خودی و غیر خودی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با منکرات در ابعاد مختلف

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با استکبار و صهیونیسم جهانی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با هرگونه تفرقه و تشتت

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پایداری و مقاومت

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با تفکرات التقادی و انحرافی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه ها با زشتی ها

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ یاری وکمک کردن به مردم

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ محبت و مهرورزی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اقتدار

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عفت و پاکدامنی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با بد حجابی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با بی عدالتی

✅?- فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ کمک رسانی و امدادگری
✨بسیج یعنی حضور
✨بسیج یعنی ایمان عاشقانه
✨بسیج یعنی پاک ترین انسانها
✨بسیج یعنی حرکت
✨بسیج یعنی قدرت
✨بسیج یعنی تلاش و جهاد مخلصانه
✨بسیجی یعنی مغز متفکّر
✨بسیج یعنی آبادانی
✨بسیج یعنی ارزش
✨بسیج یعنی الگو
✨بسیج یعنی سعادت ابدی
✨بسیج یعنی یک فرهنگ
✨بسیج یعنی مظهر تجدد و نوگرايى
✅??فرهنگ بسیجی یعنی پیشرو بودن در همه عرصه های سیاسی

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

سخنرانی در مورد هفته بسیج

کانال پرورشی