سوالات آزمون کتبی مسابقه احکام پایه نهم

نویسنده:admin تاریخ:۲۹ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:602 بازدید

به نام خدا

سوالات آزمون کتبی مسابقه احکام پایه نهم

از کتاب پسران آفتاب

نام و نام خانوادگی: شعبه کلاس :
دبیرستان شاهد سردار کاظمی نقده
مرحله آموزشگاهی مدت زمان پاسخگویی به سوالات : ۲۰ دقیقه
((شرکت کنندگان عزیز در مسابقه احکام جواب سوالات را در پاسخنامه علامت بزنید))

سوالات

۱) پسران در سن ………………………..   به بلوغ می رسند .

الف) پانزده سال قمری               ب) پانزده سال شمسی                           ج) نه سال قمری                             د) سیزده سال شمسی

۲)کدامیک از موارد زیر جز شرایط مرجع تقلید است ؟

الف) عادل باشد                                      ب) اعلم باشد            ج) شیعه باشد                                 د) هر سه مورد

۳)با کدام عبارت اذان به پامبر شناسی می رسیم ؟

الف) الله اکبر               ب) لا اله الا الله          ج) اشهد ان محمد رسول الله                        د) حی علی خیر العمل

۴)این سخن از کیست ؟ (( انسان همانند اکسیژن و آب به خدا نیاز دارد ))

الف) دیل کارنگی         ب) اپیکتتوس             ج) سیرل برت             د) هلن

۵) این حدیث از کیست ؟ (( صف های نماز جماعت همانند صفوف فرشتگان در آسمان چهارم است))

الف) پیامبر (ص)                     ب) امام علی (ع)                 ج) امام حسن (ع)                 د) امام سجاد (ع)

۶) امام صادق (ع) می فرماید :: برای روزه دار دو لحظه شادی وجود دارد یکی در لحظه ی ……………………     و دیگری در لحظه ……………………

الف)افطار ـ عید قطر              ب) هنگام سحری ـ افطار                  ج) هنگام افطار ـ دیار با خدا                 د) هنگام افطار ـ دیار با برادر دینی

۷)اعمال اعتکاف ……………….. است .

الف) واجب                     ب) مستحب                 ج) مباح                             د) مکروه

۸)حداقل زمان اعتکاف …………… روز است .

الف ) دو روز                ب)چهار روز              ج) سه روز                  د) پنج روز

۹)در چه مواقعی نگاه جایز نیست ؟

الف) نگاه مرد به مرد به جز عورت       ب) نگاه مرد به زن با حجاب         ج) نگاه به عکس زن بدحجاب که نمیشناسیم                  د) نگاه به زن بی حجاب

۱۰ ) گوش دادن به مسیقی که دارای محتوای خوب نباشد……………….. ا

الف )جایز است           ب) جایز نیست              ج )مکروه است                د ) مخالف با شرع نیست

۱۱) کدامبیک از اقوام زیر برای ما نامحرم است ؟.

الف ) خواهر    ب) مادر                 ج) مادر بزرگ                           د) دختر عمه

۱۲) عید مبعث در چه روزی می باشد ؟

الف) ۲۸ صفر                 ب) ۳۰ رمضان                                           ج) ۲۷ رجب                                 د) ۲۷ شوال

۱۳) یکی از شرایط مرجع تقلید عادل بودنش است یعنی …………………..

الف) دانا باشد                          ب)اهل گناه نباشد        ج) طلبه باشد                    د) ورزیده تر از دیگر علما باشد

۱۴)نماز جمعه چند رکعت است و چند قنوت ارد ؟

الف) دو رکعت , یک قنوت               ب) دو رکعت , دو قنوت               ج)سه رکعت , یک قنوت               د) سه رکعت , دو قنوت

۱۵)در کدام قسمت نماز می فهمیم که خدا به ما دست و پا و ….. داده است ؟

الف) رکوع                  ب) سجده                  ج) سلام                  د) تشهد

۱۶)حدیث ((صوموا تصحوا )) از کیست؟       الف) پیامبر (ص)                     ب) امام علی (ع)                 ج) امام حسن (ع)                 د) امام سجاد (ع)
۱۷)کدامیک از موارد زیر جز منکرات است ؟ . الف ) خواندن نماز    ب) روزه نگرفتن      ج ) رفتن به مسجد    د) کمک کردن به فقیر
۱۸) کدامیک از موارد زیر جزء تسبیحات اربعه نیست ؟     الف) یا ذوالاجلال و الکرام        ب) سبحان الله          ج) الحمدلله        د) الله اکبر
۱۹) با توجه به اطلاعاتتان در زمینه نماز جمعه , چگونگی ادای نمتز جمعه را در دو خط بنویسید؟

 

 

                                          طراحی شده توسط مهدی شریف