شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

نویسنده:admin تاریخ:5 سپتامبر 2017 دسته بندی:پرورشی بازدید:157 بازدید

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

برنامه ریزی با تکیه بر روش های نوین پرورشی مبنی بر ساخت های پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در مدارس

 تهیه و تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی آن

 بر گزاری و اقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش آموزان و سایر کار کنان مدرسه

 همکاری، هماهنگی و تعامل با مدیر و سایر همکاران آموزشی و پرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله در چارچوب پست مورد تصدی

 همکاری با مدیر و معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه در خصوص الویت بندی و تدوین برنامه ها و پیش بینی منابع مورد نیاز فعالیت های تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش آموزان جهت ارائه و تصویب در شورای مدرسه

 همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه و سایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش آموزان ( اردوها، بازدیدها، نشست های دانش آموزی ، مسابقات و … ) و پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز و تأمین منابع لازم

 تقویت حس مسئولیت پذیری دانش آموزان در برابر خود و دیگران از طریق مشاکرت آنان در فعالیت های مختلف

 پیش بینی راه های مختلف تشویق دانش آموزان برای درک حفظ ارزش های اسلامی – میهنی به گونه ی متعادل در کنار یکدیگر

 کوشش در جهت حفظ ارتباط و تعامل مطلوب معلم و دانش آموز به منظور حفظ ارزش های معلم و شاگرد

 آشنایی و به کار بستن فن آوری اطلاعات و اینتر نت و فن آوری های نو پدید

 ایجاد و تحکیم ارتباط عاطفی و صمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزش ای اخلاقی ، مذهبی و پیشگیری از آسیب های رفتاری و اجتماعی

 تدریس درس پرورشی و سایر دروس مرتبط طبق دستور العمل های صادره از سوی معاونت پرورشی و تربیت بدنی در دوره راهنمایی و متوسطه

 ارتباط مستمر با والدین و معلمان به منظور رشد و شکوفایی متعادل استعداد های علمی، فرهنگی ، ورزشی و دینی دانش آموزان

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس

 پیگیری فعالیت های پرورشی و مشکلات تربیتی دانش آموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی با مدیر یا معاون پرورشی و تربیت بدنی

بررسی وشناسایی مسائل و مشکلات تربیتی دانش آموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه و ارجاع دانش آموزان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره به هسته ها و مراکز مشاوره در مناطق

تهیه و تدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی و کیفی در زمینه فعالیت های تربیتی و ارائه آن به مسئول بلافصل در چارچوب پست مورد تصدی

 ارتقاء سطح دانش و مهارت های مورد نیاز به صورت فردی( خود ارتقایی) شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت به منظور آشنایی با شیوه های نوین و بهینه فعالیتهای پرورشی

 تشویق دانش آموزان جهت عضویت و شرکت فعال و مؤثر در شوراها، مجامع ، کمیته ها و جلسات مرتبط با برنامه ها و فعالیت های تربیتی و تحصیلی

 استفاده بهینه از امکانات، تجهیزات و وسایل برای انجام فعالیت های پرورشی دانش آموزان و پیش بینی کمبودهای احتمالی

جلب مشارکت فعال همکاران ، دانش آموزان واولیاء در برنامه ریزی و اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های پروشی با استفاده از ظرفیت ها از جمله شورا ، بسیج و سایر تشکل های دانش آموزی

 

کانال پرورشی