شیوه نامه اجرایی بیست ویکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

نویسنده:admin تاریخ:13 اکتبر 2018 دسته بندی:پرورشی بازدید:1,112 بازدید

شیوه نامه اجرایی بیست ویکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

شیوه نامه اجرایی بیست ویکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

 

 

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مقدمه:
با توجه به رویکرد های جدید در نظام آموزش و پرورش نظیر مدیریت مبتنی بر همکاری و مشارکت ، توجه جدی به روابط انسانی ، تمرکززدایی، مدرسه محوری و نیز ضرورت برخورداری مستمر از پشتوانه عظیم اسلامی ،شورای دانش آموزی در مدارس به عنوان گامی برای تقویت تعلیم وتربیت اسلامی از طریق واگذاری مسئولیت به دانش آموزان پایه ریزی شده است.
از آن جا که شور و مشورت یکی از اساسی ترین مفاهیم مورد تاکید در اسلام و یکی از اصول اساسی مورد توافق جمعی در اداره ی امور به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت می باشد وبه منظور ایجاد بستر مناسب برای حضور با نشاط ، تقویت روحیه تعاون و مشارکت همه جانبه ، ارتقاء مهارت های زندگی وتفکر خلاق « شیوه نامه اجرایی بیست ویکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی » به شرح زیر ارائه می شود:
نکات اجرایی:
۱- ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی مدارس و دستورالعمل اجرایی شوراهای دانش آموزی وزارت متبوع به شماره ۱۳۶۳۸۸ مورخه ۱۰/۷/۹۷و موارد مذکور در این شیوه نامه ملاک عمل می باشد .
۲- انتخابات در روز سه شنبه اول آبانماه همزمان در سراسر استان و در کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی دوره های تحصیلی ابتدایی ، متوسطه اول و دوم برگزار خواهد شد.
۳- ستاد برنامه ريزي ، پشتيباني ونظارت بر انتخابات ناحیه /منطقه در اولین فرصت با ترکیب ذیل تشکیل و نسبت به تمهید مقدمات و اجرای بهینه انتخابات اقدام لازم بعمل آید.
– رئیس اداره آموزش و پرورش (رئیس ستاد)
– معاونت پرورشی و تربیت بدنی (نایب رئیس ستاد )
– کارشناس مسئول یا کارشناس پیگیر شوراها ی دانش آموزی (دبیر ستاد)
– معاونین آموزشی و پشتیبانی (عضو ستاد )
– کارشناس مسئول یا کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (عضو ستاد )
– کارشناس مسئول یا کارشناس روابط عمومی (عضو ستاد)
– کارشناس حراست ( عضو ستاد )
-مسئول سازمان دانش آموزی * تبصره : ستاد می تواند عنداللزوم افراد دیگری را دعوت نماید. پیشنهاد می گردد از اعضای شورای دانش آموزی مرکزی منطقه/ ناحیه به عنوان عضو ستاد دعوت بعمل آید.

الف) وظایف ستاد برگزاری انتخابات در سطح منطقه /ناحیه :
۱-تشکیل جلسه و تمهید مقدمات جهت برگزاری بهینه و بموقع انتخابات.
۲-تشکیل جلسات تو جیهی برای مدیران و دست اندرکاران مدارس به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه .
۳-ستاد منطقه نسبت به انتخاب یک حوزه اصلی جهت حضور مسئولان شهرستان و برگزاری انتخابات بصورت نمادین اقدام و برای مابقی مدارس تیم های نظارتی انتخاب و اعزام نمایند.
۴- ستاد منطقه نسبت به مکاتبه با فرمانداری منطقه و تهیه صندوق اخذ رای جهت برگزاری انتخابات نمادین در یک آموزشگاه اقدام نمایند.
۵-دریافت و توزیع تعرفه های انتخابات شوراهای دانش آموزی بین مدارس دو دوره تحصیلی یک روز قبل از برگزاری انتخابات.
۶- تنظیم و ابلاغ بموقع شیوه نامه اجرایی انتخابات مدارس .
۷-هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات محلی و استانی جهت حضور، ضبط و انعکاس اخبار انتخابات .
۸- تهیه بروشورهای تبلیغی و ارسال به مدارس به منظور ترغیب دانش آموزان برای شرکت فعال در انتخابات .
۹- هماهنگی با ستاد برگزاری نماز جمعه و طرح موضوع توسط امام جمعه محترم در خطبه های نمازجمعه (جمعه قبل از انتخابات )
۱۰- بازدید و نظارت بر روند انتخابات مدارس.
۱۱- معرفی کارشناس پیگیر شوراهای دانش آموزی به اداره کل طبق مشخصات خواسته شده.
۱۲- ارسال گزارش پایانی انتخابات به اداره کل تا ۱۵/ ۸ / ۹۷ شامل : ۱-فرم شماره یک (پیوست) ، ۲-تعدادی عکس دیجیتالی از انتخابات ،۳- جدول آماری ،۴-گزیده ای از شعارهای انتخاباتی (حداقل ۲۰شعار جذاب و پیام دار )،۵-فیلم چکیده ای از انتخابات و اقدامات پیرامونی آن و ۶-چند تراکت تبلیغاتی زیبا و برگزیده که همه موارد بر روی یک لوح فشرده ضبط شود.
ب )وظایف ستاد برگزاری انتخابات در سطح آموزشگاه:
۱-ستاد اجرایی انتخابات در اولین فرصت با ریاست مدیر مدرسه(رئیس ستاد) و با حضور ۴ نفر از دانش آموزان غیر کاندیدا ،معاون یا مربی پرورشی(نائب رئیس ستاد)،نماینده دبیران(دبیرستاد) و رئیس انجمن اولیاء و مربیان تشکیل و مطابق با شرح وظایف اعلام شده در دستورالعمل اجرایی شوراهای دانش آموزی نسبت به تمهید مقدمات و برگزاری بهینه انتخابات اقدام نماید .
۲-مدیران محترم واحدهای آموزشی ضروری است مطابق ماده ۲۰آئین نامه اجرایی مدارس زمینه حضور پرشور و فعال دانش آموزان و اعضای تشکل های دانش آموزی در انتخابات و انجمن های شوراهای دانش آموزی را فراهم آورند.
۳- کلیه دانش آموزان نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات توجیه شوند.
۴- شرایط عضویت دانش آموزان به عنوان کاندیدا به نحو مطلوب از شیوه نامه اجرایی استخراج و ضمن توضیح در مراسم آغازین در تابلو اعلانات نصب و به رویت دانش آموزان برسد.
۵- کاندیداهای انتخابات دیدگاه های خود را از طریق مراسم آغازین ،تشکیل میز گرد ،تهیه تراکت و با رعایت شئونات و ضوابط انتخابات و با نهایت صرفه جویی به اطلاع سایر دانش آموزان برسانند.
۶- شورای مدرسه با مسئولیت مدیر و همکاری شورای دانش آموزی صلاحیت کاندیداها را بررسی و اسامی منتخبین نهایی را جهت اطلاع دانش آموزان در تابلو اعلانات نصب نمایند.
۷- اعضای شورای دانش آموزی پس از انتخابات باید در اولین فرصت ۳ نفر را از بین خود به عنوان رئیس ، معاون و منشی مشخص و به مدیر مدرسه معرفی نمایند.
۸- برای اعضای شورای دانش آموزی برابر فرم مندرج در شیوه نامه تشکیل شوراها توسط مدیر مدرسه ابلاغ یکساله صادر شود.
۹- شورای دانش آموزی مدرسه موظف است انجمن های زیر مجموعه را تشکیل و نسبت به عضویت و فعالیت دانش آموزان در انجمنها و گروه های مربوطه اقدام نماید .
۱۰-دانش آموزان در صورت تمایل دو هفته قبل از انتخابات در دفتر مدرسه ثبت نام و خود را نامزد عضویت نموده و به مدت پنج روز قبل از انتخابات ، در خصوص دیدگاه ها ، نظرات و برنامه های خود به تبلیغ بپردازند.
۱۱- برنامه پیشنهادی روز انتخابات و اخذ رای به شرح ذیل می باشد:
ردیف شرح برنامه ساعت شیفت صبح ساعت شیفت عصر
۱ تلاوت قرآن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۸ تا ۱۵/۸ ۳۰/۱۳
۲ گزارش برنامه های اجرا شده توسط شورای سال قبل ۱۵/۸ تا ۲۵/۸ ۳۰/۱۳ تا ۴۵/۱۳
۳ توضیحات مدیریت آموزشگاه ۲۵/۸ تا ۴۰/۸ ۴۵/۱۳ تا ۱۴
۴ معرفی مختصر دانش آموزان کاندیدا ۴۰/۸ تا ۹ ۱۴ تا ۲۰/۱۴
۵ قرائت پیام وزیر محترم آموزش و پرورش ۹ تا ۰۵/۹ ۲۰/۱۴ تا ۲۵/۱۴
۶ اخذ رای ۰۵/۹ ۲۵/۱۴
۱۲- گزارش پایانی انتخابات شامل صورت جلسه ،فرم ثبت آراء داوطلبین عضویت در شورا و جداول آماری تنظیم و به منطقه ارسال گردد.
ترکیب اعضا شورا های دانش آموزی :
*مدارس ابتدایی
– تا ۱۰۰ نفر دانش آموز ۵ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲نفر عضو علی البدل
– از ۱۰۱ تا ۱۵۰ نفر دانش آموز ۷ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲نفر عضو علی البدل
– از ۱۵۱ دانش آموز به بالا ۹ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲ نفر عضوعلی البدل
درمدارس ابتدایی(سه پایه اول) برحسب تعداد دانش آموز پایه سوم خواهد بود(دانش آموزان پایه سوم ابتدایی و بالا تر می توانند علاوه بر نامزد شدن در شورای دانش آموزی مدرسه در رای گیری هم شرکت نمایند.)
ترکیب اعضا در مدارس شش پایه ابتدایی بر حسب تعداد دانش آموز پایه سوم تا ششم خواهد بود.
*مدارس متوسطه اول و دوم:
در مدارس متوسطه( دوره اول – دوره دوم ) بر حسب تعداد کل دانش آموزان آن واحد آموزشی خواهد بود.
تا جمعیت ۲۵۰نفر دانش آموز ۵ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲نفر عضو علی البدل
از ۲۵۱ تا ۳۵۰ دانش آموز ۷ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲نفر عضو علی البدل
از ۳۵۱ تا ۵۵۰ دانش آموز ۹ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲نفر عضو علی البدل
از ۵۵۱ به بالا ۱۱ نفر بعنوان اعضای اصلی و ۲نفر عضو علی البدل
تقویم اجرایی بیست ویکمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷
ردیف عنوان برنامه تاریخ اجرا مسئول برنامه
۱ تشکیل ستاد برگزاری انتخابات منطقه /ناحیه ۱۸ لغایت ۲۰مهرماه ریاست اداره
۲ جلسه توجیهی و آموزشی برای مدیران و معاونین پرورشی در زمان مقتضی معاونت پرورشی
۳ ارسال بخشنامه به مدارس ۲۲/۷/۹۷ ستاد برگزاری انتخابات
۴ اطلاع رسانی و توجیه دانش آموزان نسبت به انتخابات به محض وصول بخشنامه مدیریت آموزشگاه
۵ تشکیل ستاد اجرایی انتخابات آموزشگاه و تمهید مقدمات به محض وصول بخشنامه مدیریت آموزشگاه
۶ ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراها ۲۳/۷/۹۷ مدیریت آموزشگاه
۷ انتخاب و معرفی کاندیداهای نهایی ۲۵/۷/۹۷ شورای مدرسه با مسئولیت مدیر
۸ شروع و پایان تبلیغات و بیان دیدگاه ها توسط کاندیداها ۲۶ / ۷ / ۹۷
تا ۳۰/ ۷/ ۹۷ ستاد اجرایی انتخابات مدرسه
۹ شروع انتخابات شوراهای دانش آموزی ساعت ۹ صبح روزسه شنبه
۱/۸/۹۷
و نوبت عصر ساعت ۱۴ ستاد اجرایی انتخابات مدرسه
۱۰ جمع بندی و ارسال گزارش آماری ونتایج انتخابات به اداره ۵/۸/۹۷ ستاد اجرایی انتخابات مدرسه
۱۱ تشکیل اولین جلسه شورا و انتخاب رئیس ، معاون و منشی ۹/۸/۹۷ مدیریت مدرسه
۱۲ صدور ابلاغ اعضای شورا و شروع رسمی فعالیت شورا ۹/۸/۹۷ شورا با هماهنگی مدیریت مدرسه
۱۳ جمعیندی و ارسال گزارش انتخابات توسط ناحیه /منطقه به اداره کل ۱۶ / ۸ / ۹۷ معاونت پرورشی و تربیت بدنی

باسمه تعالی
صورت جلسه انتخابات شورای دانش آموزی استان اصفهان
سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
منطقه /ناحیه/شهرستان………………………………..مدرسه………………….دوره تحصیلی …………..
انتخابات شورای دانش آموزی در روز سه شنبه مورخ ۱/۸/۹۷ راس ساعت……. .با حضور کلیه اعضای اجرایی شروع و در ساعت…………خاتمه یافت.
اسامی منتخبین
ردیف نام و نام خانوادگی
منتخبین (اعضا) تعداد
آراء عضو اصلی یا علی البدل

آمار دانش آموزان مدرسه:

تعداد کاندیدا:

تعداد آرای ماخوذه:

تعداد آرای صحیح:

ردیفنام و نام خانوادگی

منتخبین (اعضا)

تعداد

آراء

عضو اصلی یا علی البدل 

 

 

   آمار دانش آموزان مدرسه:

 

     تعداد کاندیدا:

 

     تعداد آرای ماخوذه:

 

     تعداد آرای صحیح:

 

     تعداد آرای باطله:

 

۱   
۲   
۳   
۴   
۵   
۶   
۷   
۸   
۹   
۱۰   
۱۱   
۱۲   

اسامی ستاد اجرایی:

ردیفنام و نام خانوادگیمسئولیتامضاء
۱ رئیس ستاد 
۲ رئیس صندوق 
۳ نایب رئیس 
۴ منشی 
۵ منشی 
۶ منشی 
۷ منشی 

 

 

کلمات کلیدی:
کانال پرورشی