شیوه نامه جذب و سازماندهی تشكیلات پیشتازان ۱۳۹۷

نویسنده:admin تاریخ:4 اکتبر 2018 دسته بندی:پیشتازان و فرزانگان بازدید:1,374 بازدید

شیوه نامه جذب و سازماندهی تشكیلات پیشتازان ۱۳۹۷

شیوه نامه جذب و سازماندهی تشكیلات پیشتازان ۱۳۹۷

شیوه نامه جذب و سازماندهی تشكیلات پیشتازان 1397

 

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پیوست شیوه نامه جذب و سازماندهی تشكیلات دانش آموزی پیشتازان (دختر و پسر) ارسال میگردد.مقتضی است مدیران محترم تمام سعی و تلاش خود را برای جذب حداكثری و ارتقاء سطح كیفی و كمی برنامه ها ،به عمل آورده تا در سال تحصیلی جدید با حركتی متعالی تر،رشد و شكوفایی بیشتر سازمان دانش آموزی را شاهد باشیم.لذا در این راستا  توجه مدیران محترم را به ذكر چند نكته ای معطوف مینماییم.

شماره۵۰۱۱۵ مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹مدیران محترم نهایت تلاش خود را جهت داشتن حداقل یك رسد یا گروه داشته باشند.

۲-كلیه مدارس پس از تشكیل رسته ،رسد و گروه تشكیلاتی نسبت به تكمیل فرم های پیوست ۱ و۲ اقدام و فرمهای مربوطه را حداكثر تا تاریخ ۲۰مهرماه به این كارشناسی ارسال نمایید.

۳-پس از تكمیل و ارسال فرمها مدیران محترم نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جذب و سازماندهی pishfar.ir اقدام نمایید.

۴-مدارس تمام تشكیلاتی مدارسی هستند كه بیش از نیمی از كل دانش آموزان عضو تشكیلات باشند.كه در این مدارس یك مربی میتواند سه گروه را راهبری و هدایت نمایند یا چند مربی از بین همکاران به صورت مجزا هر کدام هدایت یک رسد یا گروه از دانش آموزان را داشته باشند.

۵-حق عضویت سالانه به ازاء هر دانش آموز مبلغ ۷۰۰۰تومان تا  20مهرماه به حساب سازمان دانش آموزی نطنز به شماره حساب ……………………….. واریز و فیش واریزی به این كارشناسی تحویل  گردد.شایسته است مدیران محترم  نسبت به  پرداخت حق عضویت دانش آموزان علاقمند که توان پرداخت حق عضویت را ندارند مساعدت  نموده و از طریق انجمن و… همکاری لازم را داشته باشند .

صورت جلسه مهر عاطفه ها

کانال پرورشی