دانلود نمونه سوال های امتحانی علوم پایه هفتم خرداد

نویسنده:admin تاریخ:۱۹ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پایه هفتم, علوم تجربی بازدید:243 بازدید

علوم پایه هفتم

دانلود نمونه سوال های امتحانی علوم پایه هفتم خرداد

علوم پایه هفتم

پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

-بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی کدام است؟

الف)طراحی ازمایش                  ب)انجام ازمایش                  ج)بررسی نتایج                      د)همه موارد

-وزن یک سیب را با کدام یکا نشان می دهیم ؟

الف)کیلوگرم                           ب)گرم                             ج)نیوتن                               د)مترمکعب

-تقریباً منبع تمام انرژی هایی که استفاده می کنیم کدام است؟

الف)نفت                               ب)گاز                               ج)زغال سنگ                         د)خورشید

-در کدام یک از موجودات زیر هسته سلول در غشا قرار ندارد؟

الف)باکتری ها                         ب) قارچ ها                         ج)گیاهان                              د)جانوران

-کدام ویتامین به وسیله باکتری ها در روده ساخته می شود؟

الف)A                                   ب)C                                 ج)D                                    د)  K

نمره

 

 

 

۲۵/۱

درستی و یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.

– رنگ روشن بیشتر از رنگ تیره انرژی تابشی را جذب می کند.                                   درست                 نادرست

– غشا سلول مواد را براساس ریزی و درشتی عبور می دهد.                                         درست                 نادرست

– به آمینواسیدهایی که بدن آنها را می سازد،آمینو اسیدهای ضروری می گویند.                درست                 نادرست

۷۵/۰
 پرسش های نقطه چین : جاهای خالی را با واژه مناسب داده شده کامل کنید. (هر مورد ۲۵/. نمره)

   ( اکسیژن- سیتوپلاسم- مولکول- وسیله اندازه گیری- اتم – چربی چشمه کربن دی اکسید آبشار هسته – کربن  )

– دقت در اندازه گیری به وقت شخص ودقت ……………………………………. بستگی دارد.

– اصلی ترین ذرات سازنده جهان هستی ……………………………………. است.

– اگررودخانه درمسیرخود به محلی برسد که بستر آن به طورناگهانی دچاراختلاف ارتفاع شود ……………………………………. به وجود می آید.

– اندامک های سلول در بخشی به نام …………………………………….  قرار دارند.

– غشا سلول عمدتاً از ……………………………………. درست شده است.

– واکنش زیر تهیه آهن از سنگ معدن آهن را نشان می دهد، آن را کامل کنید.

……………………………………. +  فلز آهن                                    …………………………………….   + اکسیدهای آهن                                                         

۷۵/۱
به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید :

– ذرات سازنده ی کدام یک از مواد ، اتم و کدام مولکول است؟ آهن: (                    )                 اکسیژن:(                     )

– کدام یک از منابع تجدید شدنی و کدام یک تجدید نشدنی است؟

انرژی باد: (                         )                 انرژی گرمایی زمین:(                        )                       انرژی نفت:(                      )

– در هر یک از حالتهای زیر گرما به چه روشی منتقل می شود؟

الف)وقتی که از فاصله دوری از بخاری نشسته اید: (                             )

ب)وقتی نزدیک بخاری نشسته اید: (                            )                      ج)وقتی که در آفتاب ایستاده اید:(                           )

– علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟

– صفرا از کجا ترشح می شود؟

۵/۰

۷۵/۰

۷۵/۰

۵/۰

به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید .

– دو ویژگی آلومینیوم که موجب شده از آن در صنایع هواپیماسازی استفاده کنند را بنویسید.

۵/۰
– غارهای آهکی چگونه به وجود می آیند؟

 

۲۵/۰
– یک اتومبیل سواری و یک تریلی هر دو با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستند. کدام انرژی جنبشی بیشتری دارند وچرا؟۵/۰
-به نظر شما در داراب سرمایه گذاری برای استفاده از انرژی خورشیدی گزینه مناسبی است؟چرا؟۵/۰
– دو تفاوت سلول گیاهی با سلول جانوری را بنویسید.۵/۰
– پروتئین چه نقشی در بدن دارد؟۵/۰
– دیواره کدام بطن قلب ضخیم تر است؟ چرا ؟۷۵/۰
– چرا بدن به اکسیژن نیاز دارد؟۵/۰
– دو کار کلیه را بنویسید.۵/۰
– سه طریقه برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی در خانه را بنویسید.۷۵/۰
– دوفایده و یک زیان چربی برای بدن را بنویسید.۷۵/۰
– گوارش غذا یعنی چه؟۷۵/۰
– علی یک بسته به وزن ۵ نیوتن را بر روی پشت بام خانه که ۳ متر ارتفاع دارد برده است.او چقدر کار انجام داده است؟(فرمول یادت نره!)۱
– وظیفه هر کدام از قسمت های زیر را بنویسید.

سرخرگ:

 

گلبول سفید:

 

گلبول قرمز:

 

مویرگ:

۱
پیروز و سربلند باشید۱۵

علوم پایه هفتم ، علوم پایه هفتم ، علوم پایه هفتم ، علوم پایه هفتم

شهر تست

کانال پرورشی