فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی

نویسنده:admin تاریخ:19 اکتبر 2017 دسته بندی:پرورشی بازدید:426 بازدید

فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی

فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی

فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی باسمه تعالی فرم ارزیابی از اقدام

باسمه تعالی

فرم ارزیابی از اقدامات آموزشگاهی در انتخابات شورای دانش آموزی مدارس – مهر و آبان۱۳۹۶

نام ناحیه /شهرستان / منطقه :                      نام آموزشگاه :                           جنسیت :                     دوره تحصیلی :

تعداد دانش آموزان :                     تعداد کاندیدا :             نام و نام خانوادگی مدیر :                           تاریخ ارزیابی :

ردیفعنوان فعالیتامتیاز
اقدام شده ۲تاحدودی

۱

بدون اقدام
۱تشکیل ستاد برابر شیوه نامه اجرایی شورای دانش آموزی ابلاغی شماره ۲۲/۴۸۱۱/۵۲۰- ۸/۱۰/۸۸ با تنظیم صورتجلسه و بخشنامه ابلاغی  مدیریت / و اداره آموزش و پرورش در سال ۹۳
۲صدور ابلاغ و تقسیم وظایف اعضای ستاد ( مدیر ، معاون یا مربی پرورشی ، نماینده دبیران و… )
۳دریافت به موقع تعرفه ،  پوستر  و نمودار تشکیلاتی و هماهنگی با اداره متبوع
۴نصب پلاکارد و یا پارچه نوشته بر سردرب مدرسه و اطلاع رسانی مناسب 
۵ثبت اسامی کاندیداها و نصب آن در پانل مدرسه با تعیین محل مناسب برای تبلیغات کاندیداها
۶تبیین اهداف و شرح وظایف شورای دانش آموزی با ارائه بروشور ، تراکت و…
۷برنامه ریزی برای تبلیغات کاندیداها به مدت ۵ روز قبل از انتخابات ( آخرین ساعت رسمی روز قبل از انتخابات)
۸تمهید مقدمات ، تهیه امکانات و ملزومات و محل مناسب برای انتخابات
۹انتخاب رئیس صندوق ، نائب رئیس و دو نفر منشی از بین دانش آموزان
۱۰تکمیل صورتجلسه انتخابات و فرم ثبت آرای داوطلبین ( فرم شماره ۷و۸)
جمع امتیاز

یاد آوری :  ۱ – لازم است مفاد شیوه نامه و بخشنامه اجرایی از جمله افزایش پایه ششم ، زمان و نحوه انتخابات  ، ترکیب و شرح وظایف ستاد برنامه ریزی  ، پشتیبانی و نظارت بر فعالیت شورای دانش آموزی مدرسه  و وظایف مدیر مدرسه مورد توجه قرار گیرد. ۲ –  در روز برگزاری انتخابات هر گونه تبلیغ ممنوع می باشد.( بر اساس فرم شماره ۱ فعالیت های شورای دانش آموزی در طول سال مورد ارزیابی قرار می گیرد. )

موارد قابل پی گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نام و نام خانوادگی ارزیابی کنندگان :

 

  • …………………………………                ۲-…………………………………             ۳- …………………………………

 

امضاء                            امضاء                      امضاء

 

کانال پرورشی