مانور زلزله چه کارهایی باید انجام داد؟

نویسنده:admin تاریخ:۶ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:150 بازدید

مانور زلزله

مانور زلزله چه کارهایی باید انجام داد؟

مانور زلزله

مهم و اجرایی

۱-  تدابیری اندیشیده شود تا عموم مدارس به صورت فعال و با نشاط در آموزش دانش آموزان و   درحد امکان خانواده ها در این موضوع مهم و اثر گذار شرکت داده شوند.

۲- با استفاده از این فرصت و توانمندیهای ارگانهای ذیربط نسبت به آموزش موارد ایمنی در زلزله ،کمکهای اولیه و امداد و نجات برای دانش آموزان ، کارکنان و خانواده ها اقدام شود.

۳- تأکید پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در مانور ، آموزش و اجرای پناه گیری صحیح و خروج سالم و منا سب از محل میباشد.

۴-  ارزیابی استان و شهرستانها توسط وزارت متبوع بر اساس تصاویرارسا لی مناطق از شیوه عملکرد مدارس از پناه گیری و خروج است. لذا بصورت کارشناسی، عوامل و دانش آموزان توجیه شده و مستند سازان برنامه، بر اساس این خواسته اقدام نمایند .

۵- همه مدارس و مراکز آموزشی موظفند در آموزش و اجرای مانور شرکت فعال داشته باشند و شهرستان نیز موظف است در مدرسه یا مکان منا سب دیگری اجرای متمرکز و نمادین خود را داشته و گزارش آن را در فرصت تعیین شده ارسال نماید.

۶- اجرای مانور در روزدو شنبه ۱۵/۹/۹۵ با به صدا در آمدن آژیر بین ساعت ۱۰ الی ۳۰/۱۰ دقیقه از رادیو سراسری و رادیوی مرکز استان به مدت یک دقیقه شروع خواهد شد.

۷- با کمک سایر ارگانها ی ذیربط و همکار نسبت به بازبینی موارد ایمنی ، تجهیزات امدادی و اطفاء حریق مدرسه و تثبیت اشیاء غیر سازه ای که امکان افتادن آنها در زلزله می باشد اقدام شود.

۸- کمیته بحران استان و شهرستان از طریق رابطین خود و همچنین اولیاء دانش آموزان مدارس نسبت به ارزیابی فعالیتهای مدرسه بطور نامحسوس اقدام و گزارش آن را به فرمانداریها اعلام می نمایند.

۹- نیازی به وجود وسایل نقلیه دولتی و یا غیر دولتی برای اجرای مانور در مدرسه و حیاط آن نیست و سعی شود تمامی برنامه ها با کمک دانش آموزان و تشکلهای دانش آموزی مدرسه که دوره های مورد نظر را طی کرده اند برگزار شود.

۱۰- آخرین دستورالعمل آموزش و اجرای صحیح مانور در سایت پژوهشگاه بین الملل زلزله شناسی جهت اطلاع موجود است.

برای دانلود فایل کلیک کنید

دانلود مانـور زلزله

 

کانال پرورشی