مجموعه ای از فایل های آموزشی

نویسنده:admin تاریخ:19 نوامبر 2016 دسته بندی:فرهنگیان بازدید:316 بازدید

مجموعه ای از فایل های آموزشی

مجموعه ای از فایل های آموزشی

مجموعه ای از فایل های آموزشی

 

#درسنامه

?درسنامه جامع ریاضیات
?پایه #ششم  ابتدايي
?ويژه معلیمن و دانش آموزان

لینک دانلود ششم ابتدایی

 

 

#درسنامه

?درسنامه جامع هندسه
?پایه #پنجم ابتدايي
?ويژه معلیمن و دانش آموزان

لینک دانلود کلاس  پنجم

 

 

#درسنامه

?درسنامه جامع ریاضیات
?پایه #دوم ابتدايي
?ويژه معلیمن و دانش آموزان
لینک درسنامه ریاضی دوم ابتدایی

 

 

 

 

#نمونه سوالات

?قسمت اول
?نمونه سوالات جامع
?کلیه دروس
?مهرماه
?ارزشیابی
?پایه #ششم ابتدايي
?ويژه معلمین و دانش آموزان
ارزشیابی پایانی مهرماه

 

 

 

 

#نمونه سوالات

?قسمت دوم
?نمونه سوالات جامع
?کلیه دروس
?آبان ماه
?ارزشیابی
?پایه #ششم ابتدايي
?ويژه معلمین و دانش آموزان

ارزشیابی پایانی آبان ماه

 

کانال پرورشی