مجموعه ای از فایل های آموزشی

نویسنده:admin تاریخ:۲۹ آبان ۱۳۹۵ دسته بندی:فرهنگیان بازدید:36 بازدید

مجموعه ای از فایل های آموزشی

مجموعه ای از فایل های آموزشی

مجموعه ای از فایل های آموزشی

 

#درسنامه

🔸درسنامه جامع ریاضیات
🔸پایه #ششم  ابتدايي
🔸ويژه معلیمن و دانش آموزان

لینک دانلود ششم ابتدایی

 

 

#درسنامه

🔸درسنامه جامع هندسه
🔸پایه #پنجم ابتدايي
🔸ويژه معلیمن و دانش آموزان

لینک دانلود کلاس  پنجم

 

 

#درسنامه

🔸درسنامه جامع ریاضیات
🔸پایه #دوم ابتدايي
🔸ويژه معلیمن و دانش آموزان
لینک درسنامه ریاضی دوم ابتدایی

 

 

 

 

#نمونه سوالات

🔸قسمت اول
🔸نمونه سوالات جامع
🔸کلیه دروس
🔸مهرماه
🔸ارزشیابی
🔸پایه #ششم ابتدايي
🔸ويژه معلمین و دانش آموزان
ارزشیابی پایانی مهرماه

 

 

 

 

#نمونه سوالات

🔸قسمت دوم
🔸نمونه سوالات جامع
🔸کلیه دروس
🔸آبان ماه
🔸ارزشیابی
🔸پایه #ششم ابتدايي
🔸ويژه معلمین و دانش آموزان

ارزشیابی پایانی آبان ماه