مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی

تعمیر و نگهداری هواپیما

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی

تعمیر و نگهداری هواپیما

برای ورود به این رشته با اخذ دیپلم می توان با شرکت در کنکور سراری تنها در دانشگاه دولتی هوانوردی کشور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری واقع در خیابان معراج فرودگاه مهرآباد قبول شد که سالانه ۲۰ الی ۲۵ نفر در نوبت روزانه و همان تعداد در نوبت شبانه پذیرش می کنند و یا با اخذ دیپلم بدون  کنکور و با شرط معدل در یکی از مرکز علمی کاربردی تحصیل کرد.

مرکز علمی کاربردی سازمان صنایع هوایی واقع در کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

مرکز علمی کاربردی صنعت هوانوردی واقع در شهرک آزادی

مرکز علمی کاربردی سماپران واقع در رباط کریم

و دیگر مراکز علمی کاربردی هوانوردی واقع در شهرستان ها.

دانشجویان محترم این رشته بعد از فارغ التحصیلی و اخذ مدرک کاردانی به سازمان هواپیمایی کشوری جهت  آزمون و دریافت گواهینامه B1 معرفی می شوند. قابل به ذکر است که در ایران برای این رشته  فقط از بین دانشجویان پسر پذیرش می شود.

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما 

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۶۰۶مهندسی تعمیر و نگهـداری هواپیمامرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰

شهرتست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی