میانگین درصد های درس عمومی و اختصاصی زیر ۱۰۰۰رشته تجربی

نویسنده:admin تاریخ:۱۷ دی ۱۳۹۵ دسته بندی:مشاوره تحصیلی بازدید:92 بازدید

میانگین درصد های دروس عمومی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کشوری در کنکور سال های ۹۲و۹۳و۹۴ و۹۵ گروه آزمایشی علوم تجربی
کنکور    ۹۵       ۹۴       ۹۳        ۹۲
ادبیات  ۷۷        ۶۷       ۷۳       ۶۴
عربی   ۸۰       ۷۶       ۸۲        ۷۵
معارف  ۸۶       ۸۰       ۶۹        ۷۹
زبان     ۷۶       ۸۰       ۷۴        ۶۸

میانگین درصد های دروس اختصاصی رتبه های زیر ۱۰۰۰کشوری در کنکور سال های ۹۲و۹۳و۹۴ و۹۵گروه آزمایشی علوم تجربی
کنکور      ۹۵       ۹۴       ۹۳         ۹۲
ریاضی   ۶۷        ۵۵       ۵۷         ۶۸
زیست   ۷۳        ۶۰       ۷۶         ۷۵
فیزیک    ۷۲       ۶۰       ۸۰         ۷۶
شیمی   ۶۹        ۶۸      ۶۸        ۷۵

شهر تست : مرجع تخصصی مطالب کنکوری و انگیزشی در ایران

اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.