میانگین درصد های درس عمومی و اختصاصی زیر ۱۰۰۰رشته تجربی

نویسنده:admin تاریخ:6 ژانویه 2017 دسته بندی:مشاوره تحصیلی بازدید:220 بازدید

میانگین درصد های دروس عمومی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کشوری در کنکور سال های ۹۲و۹۳و۹۴ و۹۵ گروه آزمایشی علوم تجربی
کنکور    ۹۵       ۹۴       ۹۳        ۹۲
ادبیات  ۷۷        ۶۷       ۷۳       ۶۴
عربی   ۸۰       ۷۶       ۸۲        ۷۵
معارف  ۸۶       ۸۰       ۶۹        ۷۹
زبان     ۷۶       ۸۰       ۷۴        ۶۸

میانگین درصد های دروس اختصاصی رتبه های زیر ۱۰۰۰کشوری در کنکور سال های ۹۲و۹۳و۹۴ و۹۵گروه آزمایشی علوم تجربی
کنکور      ۹۵       ۹۴       ۹۳         ۹۲
ریاضی   ۶۷        ۵۵       ۵۷         ۶۸
زیست   ۷۳        ۶۰       ۷۶         ۷۵
فیزیک    ۷۲       ۶۰       ۸۰         ۷۶
شیمی   ۶۹        ۶۸      ۶۸        ۷۵

شهر تست : مرجع تخصصی مطالب کنکوری و انگیزشی در ایران

اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی