نمونه صورتجلسه شورای قرآن و عترت آموزشگاه

نویسنده:admin تاریخ:23 اکتبر 2017 دسته بندی:پرورشی بازدید:4,438 بازدید

نمونه صورتجلسه شورای قرآن و عترت آموزشگاه

نمونه صورتجلسه شورای قرآن و عترت آموزشگاه

نمونه صورتجلسه شورای قرآن و عترت آموزشگاه

نمونه صورتجلسه شورای قرآن و عترت آموزشگاه درتاریخ….جلسه شورای قرآن نمازو عترت آموزشگاه……باحضور….. درمحل…..آموزشگاه……برگزار گردید.دراین جلسه که
درتاریخ….جلسه شورای قرآن نمازو عترت آموزشگاه……باحضور….. درمحل …..آموزشگاه……برگزار گردید .دراین جلسه که باهدف برنامه ریزی مناسب جهت شرکت دانش آموزان درجلسات قرآنی وانس بیشترآنان با این کتاب آسمانی برگزارشد مطالبی ازسوی اعضای شورادراین زمینه ارائه گردیدومواردزیربه تصویب رسید :
?تهیه وخرید کتب مربوط به قرآن و معارف اسلامی.
?تهیه رساله مراجع عظام تقلید
?تهیه کتب مسابقات احکام واذان
?ایجادکلاس محفل قرآنی درآموزشگاه ورفع اشکالات ..
?تجهیزکلاس محفل قرآنی به رحل و قرآن
?برنامه ریزی حضورفعالانه دانش آموزان درزمان کلاس های قرآن درکلاس محفل قرآنی
?تهیه نرم افزارهای قرآنی جهت استفاده دانش آموزان ازکلاسهای هوشمند.
?برگزاری مسابقات گوناگون با موضوعات قرآنی واهدای جوایزبه برندگان.
?تدارک اردوهای زیارتی برای دانش آموزان از اماکن متبرکه..
?برنامه ترتیل خوانی وبصورت جزء تا اتمام کامل..

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی