نکات های مهم و طلایی در مورد تست زنی

نویسنده:admin تاریخ:22 ژانویه 2017 دسته بندی:مشاوره تحصیلی بازدید:239 بازدید

نکات های مهم و طلایی در مورد تست زنی

 

-۱ همیشه سعی کنید متن سوال را به دقت و آرامش تمام بخوانید و بفهمید سوال از شما چه خواسته
است. زیرا با فهمیدن متن سوال و دقت در آنچه از شما خواسته شده به نیمی از پاسخ دست یافته
اید.
-۲ با پاسخگویی به سولات ساده و اجتناب از درگیر شدن با سولات دشوار در وقتتان صرفه جویی
.کنید و سرعت تست زنی خودرا افزایش دهید.
-۳ به خاطر داشته باشید در هر درس نمره ای که بابت پاسخگویی به سوالات ساده یا دشوار به دست
می آورید یکسان است پس اول به سولات ساده جواب بدهید.
-۴ در کنکور فقط سواد شما را نمی سنجند , علاوه بر سواد سرعت , دقت و هوش شما را نیز می .
سنجند
-۵ همیشه تعداد معدودی از داوطلبان هم فرصت و هم توانایی آن را دارند که به همه سولات جواب
درست بدهند پس اگر با سوال یا سوالات سختی شدید خودتان را نبازید و با آرامش به ادامه پاسخ
.بپردازید . شاید این سوال یا سوالات برای همه سخت باشد.
-۶ تستهای موجود در هر آزمونی را می توان به دو دسته تست های سرعتی و تست های قدرتی
تقسیم کرد.
تست های سرعتی معمولا محفوظات , سرعت انتقال و سرعت عمل شما را میسنجد سپس حافظه ,
.مهارت و تسلط شما بر دروس مختلف را میسنجد.
تست های قدرتی برخلاف تست های سرعتی معمولا درک و فهم , قدرت تجزیه و تحلیل , مقایسه ,
دسته بندی , توانایی به کار بستن , ارتباط دادن , خلاقیت داشتن و سایر لایه های عمیق تر ذهنی را
میسنجد
به خاطر داشته باشید که در تست های سرعتی , معمولا اما نه همیشه , اولین حدس صحیح تر
میباشد مگر اینکه شتاب زده عمل کرده باشیم – تمرکز نداشته باشیم – بدنه سوال را به خوبی
نخوانده باشیم.
-۷ اشتباه در محاسبات عددی معمولا ناشی از شتاب و عدم تمرکز است, پس شتابتان را کنترل
کنید و تمرکزتان را افزایش دهید.
برای دقت بیشتر سرعت را از دست ندهید , تعادل در سرعت و دقت را بیاموزید .
۸در تمرینهای تستی که انجام میدهید جوابها را همیشه چک کنید تا از این راه , ضریب بی دقتی را
کاهش دهید و هم باز آموزی و یادآوری روشهای حل مسئله را درونی کنیم.
(تکنیک ضربدر و منفی(
در هنگام پاسخگویی به سوالات , سوالاتی را که بلد هستید سریع جواب میدهید و کاری به آنها
ندارید .اما در حین آزمون ممکن است به سوالاتی برخورد کنید که بلد هستید و زمان زیادی را از
وقت شما میگیرد و با توجه به محدودیت زمان حتما بایستی به آن سوالات پاسخ داده شود , به همین
علامت ضربدر( گذاشته و بگذرید در ادامه ( × منظور در دفترچه سوال کنار اینگونه سوالات یک
شاید به سوالاتی برخورد کنید که اصلا بلد نیستید و در کنار آنها یک علامت منفی )علامت -(
× بگذارید.در انتها اگر زمان به شما اجازه داد ابتدا به سراغ سوالاتی می روید که کنارشان علامت
گذاشته اید و برای سوالاتی که اصلا بلد نیستید وقت نمیگذارید.
با این تکنیک در زمان آزمون صرفه جویی مناسبی انجام خواهید داد.لازم به ذکر است که گذشتن از
سوالاتی که وقت گیر می باشد کار دشواری است)یعنی پاسخ سوال را می دانیم ولی به علت
محدودیت زمان باید از آن بگذریم(

کانال پرورشی