ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو

نویسنده:admin تاریخ:۲۰ آبان ۱۳۹۵ دسته بندی:فرهنگیان بازدید:129 بازدید

ویژگی معلمان امروزی

ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو

ویژگی معلمان امروزی

ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو:

۱- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم

۲- معلمان امروزی می دانندکه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی

۳- معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یادگیری اند

۴- معلمان موفق امروزی می دانند که اثر گذاری بردانش آموزان بی انگیزه نیز از اهداف مهم آنهاست

۵- معلم موفق امروزی می دانند زنگ تفریح وبازی حق مسلم کودکان است

۶- معلم موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس وجامعه از اهداف آنهاست

۷- معلم موفق امروزی می دانند کلید قرن اخیر یادگیری مداوم است

۸- معلم موفق امروزی می دانند بایدفرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان فراهم نمایند

۹- معلم موفق امروزی می دانند سهم هر دانش آموز از یادگیری اهمیت دارد

۱۰- معلمان موفق امروزی می دانند آنها علاوه برنیازهای علمی نیازهای معنوی واخلاقی هم دارند.

کانال پرورشی